www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> [ann] Internetsite 'Games: het kinderspel voorbij' geopend
Johan Oomen on Wed, 9 Nov 2005 21:13:17 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> [ann] Internetsite 'Games: het kinderspel voorbij' geopend


Internetsite 'Games: het kinderspel voorbij' geopend
Stormachtige ontwikkeling van games in een uniek overzicht op internet

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid zet de website 'Games: het

kinderspel voorbij' in de spotlight. Deze site laat op een heldere en
uitvoerige wijze de ontwikkeling van games in onze samenleving zien,
waarbij elk aspect geillustreerd wordt met game-fragmenten en
videobeelden. De site is gemaakt met inhoudelijke medewerking van het
Instituut Media en Re/presentatie / Universiteit Utrecht. Op
www.beeldengeluid.nl/files/games is de site voor iedereen toegankelijk.

Games zijn nog nooit zo populair geweest als in deze tijd. In elk
huishouden worden games gespeeld, niet alleen door jongeren maar vooral
ook door volwassenen. Startte de eerste game in 1958 als interactief
tennisspel, nu is sprake van een miljoenenindustrie met ongekende
mogelijkheden. In navolging van technische en digitale ontwikkelingen
veranderden de games mee, wat momenteel resulteert in hyperrealistische
spelomgevingen, online multi-user games en continu uitdijende virtuele
omgevingen. Het spelletje is ernst geworden.

Ongestraft games spelen?
Door de enorme populariteit zijn games ook onderwerp van een brede
discussie: is het wel gezond om uren per dag games te spelen? Kun je
ongestraft op alles en iedereen schieten, zolang het maar 'een spelletje'
is? En hoe worden games ingezet in de wetenschap, marketing, politiek,
onderwijs en de gezondheidszorg? De internetsite 'Games: het kinderspel
voorbij' gaat in op deze vragen en meer.

Helder overzicht
Op de gamesite van Beeld en Geluid (www.beeldengeluid.nl/files/games)
vindt de bezoeker een uitgebreid en uitputtend overzicht van de
stormachtige ontwikkeling van games. In zes zones staat telkens een
kenmerkend aspect van games centraal, variEBrend van de evolutie van
games, de maatschappelijke effecten, de beleving van de speler tot en met
de gamecultuur. Heel attractief is dat alle ontwikkelingen met
gamefragmenten, videobeelden en internetlinks geillustreerd worden.

Onderwijstoepassingen
De site is natuurlijk voor iedereen toegankelijk, maar met name bedoeld
voor geinteresseerde leken zoals ouders, opvoeders en leerkrachten.
Speciaal voor het onderwijs staan er op de site lesbrieven en een
docentenhandleiding, geschikt voor gebruik in de vakken CKV, Beeldende
Vorming, Nederlands en Maatschappijleer in het voortgezet onderwijs. Voor
studenten van het hoger onderwijs is er veel bronnenmateriaal en
bronverwijzingen.


_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann