www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> [event] Cory Doctorow, de toekomst van digitale televisie,
Constant Annoncements on Mon, 9 Jan 2006 20:03:43 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> [event] Cory Doctorow, de toekomst van digitale televisie, MuHKA_media


.

Beste,

Hieronder vindt u meer informatie over de volgende STITCH & SPLIT van
Constant vzw, vereniging voor kunst en nieuwe media in Brussel. In
STITCH
& SPLIT onderzoekt Constant op een eigenzinnige manier de toekomst. Na
thema-avonden over mensenrechten en sciencefiction, Futures Studies,
taalmutatie en een Klingon-workshop, wordt op dinsdag 24 januari in
MuHKA_media de toekomst van digitale televisie onder de loep genomen.
Speciale gast is activist, schrijver, spreker en technologiespecialist
Cory Doctorow.

Hopelijk vindt u ergens plaats voor een aankondiging of kan u de avond
komen bijwonen.
U kan mij steeds contacteren voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,
Wendy Van Wynsberghe

02/539 24 67
0476/89 06 58
info {AT} constantvzw.com

+
+
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+
+ S T I T C H & S P L I T
+ Lichaam en Lokatie in Science Fiction:
+ een reeks evenementen met films, lezingen en ontmoetingen    +
rondscience en fiction waarbij verschillende thema's          
+
patchworkgewijs aanbod komen

+ http://www.stitch-and-split.org

+ http://www.muhka.be

+ http://www.craphound.com

+ http://www.boingboing.net

+ 24 januari om 19:30
+ MuHKA_media, Waalse Kaai 47, 2000 Antwerpen (gebouw Fotomuseum)

Voor deze Stitch and Split zet gastspreker Cory Doctorow onze kijkbuis
op
het kanaal van de toekomst en bekijken we de mogelijke evolutie van
digitale televisie. De uiteenzetting wordt aangevuld met twee
projecties.

19u30 :

CORY DOCTOROW schetst een donker beeld van hoe digitale technologie de
fragiele rechten van de kijker kan beknotten en hoe de entertainment
industrie het publiek aan zich tracht te binden. En dat het Cory
Doctorow
menens is, mag blijken uit zijn eigen woorden: "Europe's coming
Broadcast
Flag will ban open source for DTV, break the devices in your living
room,
and turn you into a truly captive audience. Get your torch and
pitchfork,
for this genuinely sucks -- and you shouldn't take it lying down!"

Cory Doctorow is sciencefictionschrijver (o.m. The complete idiot's
guide
to writing science-fiction en Eastern standard tribe) en mede-oprichter
van de beroemde weblog www.boingboing.net, meermaals verkozen tot beste
weblog ter wereld. Hij was ook de Europese vertegenwoordiger van de
Electronic Frontier Foundation, een internationale organisatie die
opkomt
voor de rechten van de internaut. Recent was hij een van de leidende
figuren in de actie tegen Sony's spyware op audio cd?s. Zijn eigen
schrijfwerk staat integraal online en is gewoon downloadbaar, onder een
creative commons licentie. Naast het online zetten van zijn boeken
worden
die ook nog in grote getalen gewoon gedrukt, gelezen en verkocht op
papier. (zijn website: www.craphound.com)

20u30 :

THE ARTWORK IN THE AGE OF ITS MECHANICAL REPRODUCIBILITY
by Walter Benjamin as told to Keith Sanborn

VSA, 1996 > Regie: Keith Sanborn > 3'20"

Een poging om bezit en auteurschap te problematiseren in het digitaal
reproductietijdperk. Geïnspireerd door het gelijknamige essay van Walter
Benjamin.

BRAZIL

UK, 1985 > Regie: Terry Gilliam > 131'

De protagonist Sam Lowry zit gevangen in een duivels systeem, een wereld
van een gevoelloze alles verpletterende bureaucratie die enkel belemmerd
wordt door menselijke ijdelheid, luiheid, ongeduld en idiotie. Een van
de
geniale visioenen in deze film is de weergave van de waanzinnige
technologische wirwar die onze maatschappij bepaalt. De incoherente
combinatie van bizarre onbruikbare computers, pneumatische buizen en de
retroliften suggereren een gemoderniseerde versie van een Kafkaiaanse
koortsdroom.

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

De reeks Stitch and Split rondt hier af en mondt uit in het Kino Eye
festival op 21, 22 en 23 april 2006 in MuHKA_media.

))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Constant is een non-profit organisatie die sinds 1997 gevestigd is in
Brussel en werkzaam is op het gebied van feminisme, kunst, copyright
alternatieven en werken via netwerken. Constant ontwikkelt projecten die
zich door middel van radio, electronische muziek en database projecten
bewegen 
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann