www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> KillerTV januari/January 2007
Floor v Spaendonck on Tue, 9 Jan 2007 05:09:14 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> KillerTV januari/January 2007


.
KillerTV Januari 2007   - English version below

Natuurlijk wenst KillerTV iedereen die heeft meegewerkt aan en gekeken naar het programma een goed nieuw jaar. KillerTV is in december begonnen met het introduceren van High Definition techniek en gaat daar in januari mee door. In december zijn we overgegaan op breedbeeld en is de encodeer-techniek (de manier waarop het videosignaal wordt omgezet naar computer-taal) vernieuwd. In de loop van de maand wordt KillerTV ook in High Definition, on demand, dus achteraf, beschikbaar gesteld. Live kan er naar de ‘gewone’ stream gekeken worden, maar inmiddels in breedbeeld en gefilmd met een nieuwe set camera’s.
Ook wordt er gewerkt aan de nieuwe KillerTV website. Daarmee zal binnenkort geëxperimenteerd worden. In de loop van de maand berichten we over de stand van zaken hieromtrent.


Woensdag 10 januari 2007
Op de eerste Killer avond van 2007 pakt KillerTV uit met een workshop/ presentatie over filmkunst en droomwerelden met Erik van Zuylen, wiens oeuvre varieert van de in 2005 uitgebrachte speelfilm ‘het Mysterie van de Sardine’ –in de betere videotheek- tot een verfilming van Hermans’ de Electriseermachine van Whimshurst uit 1978.
Van Zuylen is een eigenzinnig liefhebber van –veelal Europese- filmkunst.
Voor het nieuwe KillerTV programma bijt hij de spits af met een workshop over Hans Richter. Richter was een universeel mens, hij werkte onder andere als kunstschilder, tekenaar, afficheontwerper, dichter, filmer, schrijver, uitgever, kunst-, film- en muziekredacteur. Voor Philips maakte hij een aantal commercials en woonde zelfs een tijdje in Nederland.
Van Zuylen laat filmfragmenten zien van deze pionier van de abstracte film en vertelt over de invloed die Richter op zijn werk had. Studenten krijgen de gelegenheid om werk te laten zien en discussieren over de invloed van abstracte film op hun werk. Aanwezig zullen zijn Arjen Keesmaat, Machted Ardse, Kuba Szutkowski.


Woensdag 17 januari 2007
Hive (niet Hyves dus) is een netwerk dat voelt, ziet, luistert maar ook uitwisselt. De achterliggende software HIVEWARES is een open source
operating system dat ontworpen is om te functioneren op commerciële netwerken zoals draadloos internet. Ieder Hive apparaat is een knoopunt in het netwerk. Internet- en computer-veteraan Vladimir Grafov was betrokken bij de ontwikkeling en vertelt over de totstandkoming, de mogelijkheden en de toekomst van Hive. Grafov wordt bijgestaan door Alexei Blinov, en geïntroduceerd door Rob van Kranenburg.


Waar: Theatrum Anatomicum, waaggebouw, Nieuwmarkt 4, 1012CR, Amsterdam
Wanneer: resp. 10 en 17 januari 2007, zaal open 19.45, aanvang 20.00 u.
Stream: http://connect.waag.org


English version

KillerTV wishes everybody that co-operated and watched the program a prosperous new year. KillerTV started in December with the introduction of High Definition Television and will go on in January 2007. From December onwards we broadcast in the aspect ratio of 16:9, instead of 4:3. We also improved the encoding quality (the way video is translated to computer-language). In the course of January KillerTV will be made available on demand in High Definition, Live the stream will still be at http://connect.waag.org.
The new website is being developed and we will start experimenting as soon as the first version isready to use.


Wednesday 10 January 2007
A workshop/presentation about film art and dreamworlds with Dutch director Erik van Zuylen. Van Zuylen is a connoisseur of European film art and will introduce German artist Hans Richter. Richter was a ‘homo universalis’ who worked as painter, designer, poet, director, writer and publisher. For Dutch company Philips he made a number of commercials and he even lived in the Netherlands for a while.
For KillerTV van Zuylen shows work of this pioneer of the abstract film and tells about the influence of Richter on his work. Students and young artists also show their work and and discuss about abstract film art. The central theme of the evening is dreamworlds. Arjen Keesmaat, Machted Ardse and Kuba Szutkowski will join the discussion and show their work.


Wednesday 17 January 2007
Hive (not Hyves) is a network that feels, sees and listens but also exchanges. The underlying software HIVEWARES is an open source
operating system designed to function on commercial networks like WiFi. Every Hive enabled device is a node in the network. Internet- and computer-veteran Vladimir Grafov was involved with the development and tells about its history, the possibilities and the future of Hive. Grafov will be joined by Alexei Blinov, and introduced by Rob van Kranenburg.


Where: Theatrum Anatomicum, waag building, Nieuwmarkt 4, 1012CR, Amsterdam
When: 10 en 17 januari 2007, venue opens at 7.45 PM start 8.00 PM
Stream: http://connect.waag.org


KillerTV is supported by:
Mondriaan Stichting | VSB Fonds | Prins Bernhard Cultuurfonds | Surfnet | Pauwhoffonds


_______________________________________________
Maandelijkse nieuwsbrief |  Monthly newsletter;
Killertv mailing list - Killertv {AT} waag.org
https://mailman.waag.org/cgi-bin/mailman/listinfo/killertv


Waag Society | Floor v Spaendonck | Nieuwmarkt 4 | 1012 CR Amsterdam
tel +31.20.5579898 | fax +31-20 5579880 | floor {AT} waag.org | http:// www.waag.org
_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann