www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> EXP-O-LAB 2 Meneer de Wit
wim jongedijk on Fri, 18 Jan 2008 11:07:48 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> EXP-O-LAB 2 Meneer de Wit


.
...EXP-O-LAB...2
<x-tad-smaller>
</x-tad-smaller>

<x-tad-smaller>mediakunst en het publiek
</x-tad-smaller>
<x-tad-smaller>
zaterdag 19 januari 2008</x-tad-smaller>

<x-tad-smaller>2030h</x-tad-smaller>
<x-tad-smaller>met bar en DJ tot 0100h</x-tad-smaller>
<x-tad-smaller>
</x-tad-smaller><x-tad-smaller>adres: Postjesweg 2 Amsterdam
www.meneerdewit.com</x-tad-smaller>

<x-tad-smaller>met </x-tad-smaller><x-tad-bigger>Tez en Paul Glazier
</x-tad-bigger>
<x-tad-smaller>moderator </x-tad-smaller><x-tad-smaller>Wim Jongedijk</x-tad-smaller><x-tad-smaller>
</x-tad-smaller>

<x-tad-smaller>2 installaties en een stevig gesprek met de makers en het publiek
een live onderzoek naar de intenties van de kunstenaars en de ontvangst bij het publiek</x-tad-smaller>

<x-tad-smaller>
</x-tad-smaller><x-tad-smaller>expo open</x-tad-smaller><x-tad-smaller>: zo 20, wo 23 t/m zat 26 januari 14-18h

Al het materiaal van '</x-tad-smaller><x-tad-smaller>Yellow Brick Road Works</x-tad-smaller><x-tad-smaller>' van Paul Glazier, zowel audio als visueel, komt oorspronkelijk van de klassieke film ‘The Wizard of Oz’ uit 1939 maar Glazier registreert zijn geheel eigen versie. Het beeld werd opnieuw opgenomen en vergelijkbaar werd het audio element ook in 'surround-sound' behandeld wat de vooruitgang van het verhaal benadrukt. Door de spanning tussen wat herkent wordt en de abstractie wordt het </x-tad-smaller><x-tad-smaller>proces</x-tad-smaller><x-tad-smaller> van luisteren benadrukt en de verbeeldingskracht van de kijker gestimuleerd.</x-tad-smaller>

<x-tad-smaller>
http://www.paulglazier.com
</x-tad-smaller><x-tad-smaller>
</x-tad-smaller>
<x-tad-smaller>Tez's '</x-tad-smaller><x-tad-smaller>PV868</x-tad-smaller><x-tad-smaller> - </x-tad-smaller><x-tad-smaller>creative investigations on stroboscopic light, binaural sound and interference patterns'</x-tad-smaller><x-tad-smaller> </x-tad-smaller><x-tad-smaller>is an experimental creation and performance aimed to produce an audiovisual feed/stimulus which would allow a peculiar effect of moving visual patterns to emerge directly in the brain of the viewer/listener. This stimulus will be generated in real-time by a combination of flickering video, in the form of abstract lights and color gradients, coupled with synchronized synthetic sounds (binaural beats) distributed in a surround quadrophonic system. These elements will always be recombined in different ways by means of “ad-hoc” created generative software. Finally this can be considered as “re-generative creation” for the brain.</x-tad-smaller>

<x-tad-smaller>
</x-tad-smaller><x-tad-smaller>http://www.tez.it</x-tad-smaller><x-tad-smaller>
</x-tad-smaller><x-tad-smaller>
</x-tad-smaller>

_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann