www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime-ann> Mirror on invisible vision june 24th
Sabine Wildevuur on Fri, 26 Jun 2009 20:57:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime-ann> Mirror on invisible vision june 24th


.
Hierbij nodig ik u, namens Waag Society, uit aanwezig te zijn bij de
discussieavond 'Mirror on Invisible Vision' op 24 juni a.s. in De Waag te
Amsterdam. Tijdens deze avond gaan kunstenaars, designers en wetenschappers
met elkaar in gesprek over de meerwaarde van de visualisatie van medische
data. Tevens wordt onderzocht welke toegevoegde waarde kunstenaars (met of
zonder wetenschappelijke interpretatiemiddelen) hebben door natuurlijke of
medische processen te visualiseren. Tot slot wordt bekeken wat de wetenschap
daarvan kan leren.

De avond wordt ingeleid door professor Rob Zwijnenberg, hoogleraar in de
relatie tussen kunst en wetenschap van de Universiteit Leiden en oprichter
van The Arts & Genomics Centre. De aanleiding voor deze discussie is het
onlangs verschenen boek 'Invisible Vision: Could Science learn from the
Arts?' door Sabine E. Wildevuur, naar aanleiding van  het project 'Visiting
Fellow' aan de Universiteit van Oxford en Maastricht. Sabine Wildevuur is
eveneens programmaleider Zorg bij Waag Society.

*Visualisatie*
De mogelijkheden van (wetenschappelijke) visualisatie zijn de afgelopen
jaren exponentieel toegenomen. Visualisatie wordt onder andere toegepast om
de enorme hoeveelheid data die tot ons komt begrijpelijk te maken. Niet
alleen met beeld, maar dat kan ook met toepassingen als Virtual Reality.
Maar wat een simpele oplossing lijkt, brengt vele uitdagingen met zich mee.

Tijdens de avond worden presentaties gegeven vanuit verschillende
invalshoeken. Gekeken wordt naar het nut van visualisatie, naar de wijze
waarop data in beeld wordt gebracht ten behoeve van onderzoek en welke
technologie daarvoor wordt gebruikt. Er wordt antwoord gegeven op vragen
als: Wat is data? Waarop moet worden gelet bij de vertaling van data naar
beeld? Kunnen kunstenaars en designers daar een rol in spelen? En wat ligt
er verder aan uitdagingen op dit vlak waar wetenschap, kunst en design
elkaar ontmoeten?

*Sprekers en presentatoren zijn:*
Robert Zwijnenberg, The Arts & Genomics Centre; Lucas Evers, Waag Society;
Sabine Wildevuur, Waag Society; Bert Otten, Universiteit Groningen; Kaisu
Koski, kunstenares; Wiro Niessen, Erasmus Universiteit; Jose-Luis de
Vicente, researcher en schrijver.

*Datum en locatie
*Datum: woensdagavond 24 juni 2009
Tijd: 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Theatrum Anatomicum, De Waag, Nieuwmarkt 4 Amsterdam
Toegang: vrij toegankelijk voor het publiek
------------

Het boek Invisible Vision: Could Science learn from the Arts? is te
bestellen via:
http://home.bsl.nl/boek/9789031351015/Invisible_Vision;jsessionid=BC63DE4353
979E9C159A30075C7E034CVoor
meer informatie:
http://www.waag.org/news/54281


_______________________________________________
nettime-ann mailing list
nettime-ann {AT} nettime.org
http://www.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-ann