www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-bold] Pixxelpoint Newsletter
Blaz Erzetic on Tue, 18 Dec 2001 00:00:02 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-bold] Pixxelpoint Newsletter


Pixxelpoint 2001 - International Computer Art Festival

-- Newsletter - Dec. 17, 2001 --

Dear Pixxelpoint subscribers

This year's festival is over. There were over 150 works by 109 authors from
30 countries around the world exhibited.
Thanks to media, organizations and sponsors, the festival reached again a
big success. Many TV stations, radios and newspapers were talking about us
and that's what we wanted - giving artists the opportunity to be seen and
show to people this new genre in art.

To see the works that have been exhibited, go to
http://www.pixxelpoint.org/gallery.html

On the same page, there are results from the jury and public.

Thanks again to all the participants and the ones that helped us in this
project. Hear  you again next year in March/April when the preparations for
Pixxelpoint 2002 will begin.


Should you have any question, comment or suggestion, please send us an
e-mail to info {AT} pixxelpoint.org

Best regards,
Pixxelpoint staff
http://www.pixxelpoint.org

PS
If you don't want to receive further informations about Pixxelpoint, please
kindly reply to this email with "Remove" in subject line.


-----------------------------------------------------------------------------------------


Pixxelpoint 2001 - Mednarodni festival racunalniÜke umetnosti

-- Novice - 17.12.2001 --

SpoÜtovani prejemniki Pixxelpointovih novic!

LetoÜnji festival je mimo. Razstavljali smo preko 150 del 109-ih avtorjev
iz 30 dr×av Üirom sveta.
Zahvaljujoc medijem, organizacijam in sponzorjem, je festival zopet do×ivel
velik uspeh. TV postaje, radiji ter casopisi so redno obveÜcali o nas, in
to je tisto, kar smo hoteli - predstaviti avtorje javnosti ter ljudem
prikazati novo vejo umetnosti.

Razstavljena dela si lahko ogledate na
http://www.pixxelpoint.org/gallery.html

Na isti strani so objavljeni tudi rezultati publike in ×irije.

Őe enkrat hvala sodelujocim in tistim, ki so pomagali pri projektu. SliÜimo
se ponovno marca/aprila naslednje leto, ko se bodo pricele priprave na
Pixxelpoint 2002.


Za komentarje, vpraÜanja in predloge lahko piÜete na
info {AT} pixxelpoint.org

Lep pozdrav,
Pixxelpoint team
http://www.pixxelpoint.org

PS
Ce ne ×elite vec prejemati novic o Pixxelpoint-u, prosimo, odpiÜite na
prejeti email z "odstrani" v naslovni vrstici.

_______________________________________________
Nettime-bold mailing list
Nettime-bold {AT} nettime.org
http://amsterdam.nettime.org/cgi-bin/mailman/listinfo/nettime-bold