www.nettime.org
Nettime mailing list archives

<nettime> gydgysylltydd | cordinator post
northern bloc on Fri, 27 Nov 2009 00:50:30 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

<nettime> gydgysylltydd | cordinator post


*scroll down for English*

---

Mae bloc yn gwahodd ceisiadau gan Ymarferwyr (Artistiaid/Technolegwyr Creadigol) i fod yn gydgysylltydd bloc y gogledd.

Mae???r swydd yn para am 9 mis, ac yn cychwyn ar ddechrau mis Ionawr 2010. Yn artist/technolegydd creadigol, byddwch yn defnyddio???ch gwybodaeth a???ch dealltwriaeth fel ymarferydd i greu cyfleoedd newydd i ymarferwyr ar ffurf clinigau, gweithdai a chomisiynau ledled y Gogledd.

Cyflog: ??10,700 ar sail llawrydd
Lleoliad: Swyddfa Prifysgol Glynd??r yn Technium CAST (Canolfan ar gyfer Technoleg Meddalwedd Uwch), Bangor

Am ragor o wybodaeth a chael gwybod sut i ymgeisio, ewch i www.bloc.org.uk/cgi-bin/showbig.cgi

Sylwch nad oes llawer o amser cyn y dyddiad cau ??? mae???n rhaid i ni dderbyn pob cais erbyn dydd Llun Rhagfyr 7ed am 2.00.

Dylai pob ymgeisydd allu dod i gyfweliad yn Technium CAST (Canolfan ar gyfer Technoleg Meddalwedd Uwch), Bangor ddydd  Mawrth 15 Rhagfyr.

I ymgeisio: anfonwch eich CV a llythyr eglurhaol ar e-bost yn ymateb i???r pwyntiau profiad penodol sydd yn y disgrifiad swydd emma {AT} bloc.org.uk

Am ragor o wybodaeth: anfonwch e-bost i???r swyddfa emma {AT} bloc.org.uk

---

bloc is seeking applications for a northern bloc coordinator post for a Practitioner (Artist/Creative Technologist).

The post lasts for a period of 9 months, starting at the beginning of January 2010. The post-holder will be an artist/creative technologist applying their knowledge and understanding as a practitioner to generate new opportunities for practitioners in the form of clinics, workshops and commissions across North Wales.

Salary: ??10,700 on a freelance basis
Location: Glynd??r University office at Technium CAST (Centre for Advanced Software Technology), Bangor

For more information and how to apply, please go to www.bloc.org.uk/cgi-bin/showbig.cgi

Please note the short deadline for this post - all applications must be received by 2pm, Monday 7 December 2009.

All applicants need to be available for Interviews on Tuesday 15 December, 2009 at Technium CAST (Centre for Advanced Software Technology), Bangor

To apply: email CV and covering letter addressing the particular points of experience outlined in the job to emma {AT} bloc.org.uk

For further information: contact the office via email emma {AT} bloc.org.uk


#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
#  <nettime>  is a moderated mailing list for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: http://mail.kein.org/mailman/listinfo/nettime-l
#  archive: http://www.nettime.org contact: nettime {AT} kein.org