www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: <nettime> Comments on the latest Greek proposals
Patrice Riemens on Sun, 12 Jul 2015 18:45:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: <nettime> Comments on the latest Greek proposals


Re:

> [Less than a page long, but declarations of war tend to be short.
> The third one issued by Germany in 101 years.]
>
> 10 July 2015 Comments on the latest Greek proposals
>

<....>

One of the nicer German academic jokes is about a famous biology
professor, also type 'Zuchtmeister', who was in the habit, during
vivas, to show hapless student candidates a box with a bird in it,
with only a leg protruding. The examinee had then to name the bird in
the box. Asked about his name for mark-down a failed candidate pulled
without a word one of his trouser leg up, showed his bare shank to the
professor, and walked out. I think the Greek government should do the
same.

But on a more serious tone. Has any one in Bruksel-Berlin ever heard
of the Ottoman Debt? That was a pretty serious case of repo-mania
which did not bear sweet fruits in the end (besides failing to recover
the debt). Here's a nice article - in French, sorry.

http://cadtm.org/L-Empire-Ottoman-face-a-une-troika

And now in (double-?)Dutch - ain't we internationalistas on nettime -
a very nice article by Marike Stellinga in the Dutch paper of records
of sorts, the NRC-Handelsblad: (ExecSum below) (bwo Reinder rustema
with thanks)

"Van buitenaf opgelegd beleid zal ervaren worden als straf en zijn
eigen verzet organiseren. "

(Policies imposed by an outside party will be perceived as punishment
and will generate resistance by itself)

Marike Stellinga op basis van haar ervaring in Indonesië:
De les die hoe dan ook blijft na Griekse crisis

Marike Stellinga
11 juli 2015


Wat is de les? Als we even al onze ergernis opzij zetten over
de Griekse crisis. Als we even stoppen onze haren uit ons hoofd
te trekken over alle onnodige schade die door beide partijen is
aangericht.

Wat is de les?

Wat mij betreft is er maar één: technocratisch beleid is tot mislukken
gedoemd. Je kunt een land niet behandelen als een crimineel op een
strafexpeditie. Je kunt niet tegen een volk zeggen: dit beleid is goed
omdat het van ons moet. Ergens zal het land het spelbord omgooien
in een onredelijk ogende uitbarsting van protest. Dat is volkomen
begrijpelijk. Ook al is het tegelijkertijd ook dom.

Ik was in Indonesië in 1997 toen de Azië-crisis uitbrak. Ik liep
stage bij een tijdschrift dat schreef over banken en ik deed voor
mijn scriptie onderzoek naar de stabiliteit van de Indonesische
bankensector. Een maand na aankomst stortte het land voor mijn ogen
in. Eerst de wisselkoers, toen de banken, daarna de economie en
uiteindelijk ook de president die het land 31 jaar had geregeerd:
Soeharto moest na rellen aftreden. Tussendoor probeerde het IMF de
zaak te redden met een lening van zo?n 30 miljard dollar in ruil voor
saneringen en hervormingen.

Van buitenaf opgelegd beleid zal ervaren worden als straf

Van die periode weet ik nog veel, maar als ik eraan terugdenk, zie
ik in mijn hoofd één foto. President Soeharto zit aan een tafel en
tekent een overeenkomst met het IMF. Naast hem staat IMF-directeur
Michel Camdessus met gekruiste armen. Hij kijkt streng op Soeharto
neer. De vernedering van een volk in één foto. Voor Indonesiërs, die
in sociaal verkeer onder gelijken de ogen uit respect letterlijk op
gelijke hoogte houden, een diepe belediging. De gekruiste armen deden
de rest.

Het programma mislukte: Soeharto voerde de wensen van het IMF
halfhartig uit. Indonesiërs wisselden in steeds hoger tempo hun
roepias in voor dollars. Later erkende het IMF dat het bij alle
Aziatische landen te hard was geweest. De geëiste ingrepen waren te
bruut.

Waarom begin ik hierover? Omdat hier de les hetzelfde was. Een
reddingsoperatie wordt pas een succes als het land er zelf achter
staat ? de politici en een groot deel van het volk. Dat lukt alleen
als de regerende politici de kans krijgen van de bezuinigingen en
hervormingen hún beleid te maken. Beleid dat zij kunnen verdedigen
en dat zij uitleggen aan hun kiezers. Zij moeten er voor gaan staan.
Het beleid mag dus niet gepresenteerd worden als straf: we gaan die
Grieken en die Indonesiërs een lesje leren.

Dat vereist van de onderhandelaars aan de andere kant van de tafel,
zoals het IMF en Europa, immense grootmoedigheid. Zij moeten de
neiging weerstaan zelf punten te scoren bij hun achterban. Een zware
opgave. Het vereist leiders die een doel bereiken belangrijker vinden
dan het imago dat ze er zelf aan over houden. De intentie moet zijn om
het gezicht van beide partijen te redden.

Als ik het goed begrijp kreeg Mexico bij zijn schuldencrisis in 1989
die kans wel. Vaak hoor je dat economen niet begrijpen dat dit soort
kwesties niet louter economisch van aard zijn, maar ook politiek. Maar
de econoom Sweder van Wijnbergen, vanuit de Wereldbank betrokken bij
het reddingspakket voor Mexico, vertelt dit sinds 2010 aan iedereen
die het horen wil. Van buitenaf opgelegd beleid zal ervaren worden als
straf en zijn eigen verzet organiseren. Gun de Mexicanen, de Grieken
hun podium. Precies om deze reden word ik ongemakkelijk van pleidooien
voor centraal (vanuit Brussel bestierd) Europees economisch beleid ?
omdat een muntunie dat nou eenmaal vereist. Ik voorspel u: daar krijg
je onvermijdelijk hommeles en verzet van.

Marike Stellinga is econoom en schrijft op deze plek elke zaterdag
over politiek en economie

Een versie van dit artikel verscheen op zaterdag 11 juli 2015 in NRC
Handelsblad.......

ExecSum: Marike Stellinga was in Indonesia during the Asian
financial crisis when the IMF & World Bank imposed on Suharto a
severe readjustment programme, which went completely astray amidst
half-hearted implementation, popular resistance and finally regime
collapse. Her conclusion: never dictate policies from the outside, and
never works. But even better than her words, are the 'Zuchtmeister -
bad pupil' pictures she refers to:

http://hermansaksono.com/wp-content/uploads/2011/12/IMF-Soeharto-Camdessus.jpg

http://www.seasite.niu.edu/indonesian/percakapan/indonesia/suharto/150198presiden.jpg

Cheers, p+2D!#  distributed via <nettime>: no commercial use without permission
#  <nettime>  is a moderated mailing list for net criticism,
#  collaborative text filtering and cultural politics of the nets
#  more info: http://mx.kein.org/mailman/listinfo/nettime-l
#  archive: http://www.nettime.org contact: nettime {AT} kein.org