www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Re: nettime-nl: 'PubliekDomein versus Free Economy'
BvR on Mon, 28 Feb 2000 22:26:58 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Re: nettime-nl: 'PubliekDomein versus Free Economy'


geert lovink wrote:

> Bert van Riel schreef:
>
> > Een andere hanteerbare definitie zou kunnen zijn de onderscheiding in
> > prive-domein en publiek domein maa r vrij snel wordt duidelijk dat het
> > internet dan  behoort tot geen van beide maar tot een nieuw soort
> > domein.
>
> In abstracte zin klopt dat. Toch kunnen we wel degelijk publieke
> 'zones' of gebieden aanwijzen, en ook ontwerpen, opbouwen en
> verdedigen die niet prive zijn (in de zin van prive eigendom en privacy).
> Denk bijvoorbeeld aan public content (is daar een goed Nederlands
> woord voor?).

Ik zou zelf voorstellen published content (geen nederlands ik weet het:)) op
te slaan
op een centrale plek waardoor het duidelijk is wie het eerst een goed idee
heeft verzonnen.
Mocht er ooit iets mee gedaan worden dan krijgt die persoon de credits (in
welke vorm dan ook)

> Ik denk niet dat Internet zoveel anders is dan de gewone wereld qua
> scheiding tussen openbaar en prive. Er is nauwelijks prive... al je
> gegevens kunnen potentieel op straat liggen... Daar moet je altijd
> rekening mee houden, denk ik. Internet heeft de facto geen prive
> ruimte, met uitzondering wellicht van hele zware crypto.
>

dit is nu ook zo, klaagt niemand over, behalve in je prive ruimte, daar ben je
veilig, op je website kun je ook een slot doen.

>
> > Om het kort te houden voor nu: laten we ophouden met internet in te
> > delen in 20e eeuwse of zelfs 19e eeuwse "begrenzingen".
>
> Ik denk dat jij de nationale staat en de verschillen in culturen
> onderschat. Landen als China en Japan en elders in Azie kunnen
> erg goed hun zaakjes beschermen, met behulp van het door hen
> gefilterde Internet. Het gros van de mensheid leest sowieso geen
> Engels. Het is naief om te denken dat het Internet zoals het zich
> nu ontwikkelt cultuur verschillen zou verminderen. Media kunnen
> alleen dan taktisch gezien een rol spelen in maatschappelijke
> veranderingen als de maatschappij zelf dat toelaat en de virus-
> achtige informatie een vruchtbare bodem vindt.
>

ik wil helemaal geen cultuurverschillen opheffen, god verhoede dat we met z'n
alleen in disneyland gaan wonen, wat ik wil is dat iedereen zijn/haar eigen
cultuur kan bouwen, en mensen zijn niet zo verschillend dat ze geen
"broeders"  vinden online. het is clan-vorming (net zoals vroeger) maar nu op
gronden van het wezenlijk-leuk vinden om met  elkaad iets te maken, produceren
of genieten.


>
> > Laten we eens anders denken en iets verzinnen dat echt bij internet
> > hoort en niet bij oude technieken blijven hangen
>
> Daar ben ik het mee eens. Een collectieve hallucinatie (zoals in het
> geval van de Internet ideologie) heeft ook zo zijn aantrekkelijke kanten.
> Ik denk ook dat het spannend is om zaken te ontwerpen die echt
> Internet eigen zijn... Dus geen e-commerce want dat is alleen maar
> regressief, zeker ook in technologisch opzicht. Winkelkarretjes?
> Boring!
>

Winkelkarretjes! daar heeft Terry Prachett al een goede oplosing voor
gevonden! en het hoeft voor ook niet online maar diegenen die dat willen, ga
je gang, het is niet wezenlijk.
Belangrijker is het jezelf en iedereen zo snel mogelijk en zo veel mogelijk en
zo vies mogelijk en zo mooi mogelijk online te krijgen, ontdek het internet,
het is soms goed om daar te vertoeven. Maar niet altijd.

cu Bert>
> Ciao, Geert
>
>
> --
> * Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
> * toestemming. <nettime-nl> is een open en ongemodereerde mailinglist
> * over net-kritiek. Meer info: list {AT} dds.nl met 'info nettime-nl' in de
> * tekst v/d email. Archief & anderstalige edities: http://www.nettime.org/.
> * Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).--
LET OP: nettime-nl is verhuisd! bovenstaande is gepost via het oude
adres nettime-nl {AT} dds.nl. Gebruik vanaf nu (27/1/2000) het volgende
adres: nettime-nl {AT} nettime.org.

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).