www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Mad(e) in India
Patrice Riemens on 1 Jul 2000 23:08:15 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Mad(e) in India


"Maar er bestaat ook zoiets als India Angst. En voor weke zieltjes is het
risiko behoorlijk. Dit omdat India, op een bepaalde manier gek maakt. Maar
alleen sommige kategorieen mensen worden getroffen, Westerlingen met name.
De verstoring is meestal tijdelijk van aard. Blijft nietemin dat de
delirische toestanden en de depressies waartoe een verblijf in India voor
sommige Europeanen kan leiden zijn noch onbetekenend, noch voldoende
bestudeerd. De grote verdienste van het boek van Regis Airault is dat het
deze trubbels op een even gedocumenteerde als levende manier beschrijft.
Hij is een psychiater die een gepriviligieerde waarnemingspositie innam:
hij was namelijk jaren lang verbonden aan het Consulaat-Generaal van
Frankrijk in Moembaai (Bombay). Later werd hij, in dienst van een groot
verzekeringsconcern, de verantwoordelijke man voor sanitaire
repatrieringen. Zodoende heeft hij meerdere honderden adolescenten,
allemaal min of meer verward en min of meer berooid, op hun India-trip
kunnen volgen, vanaf hun aankomst, tot het fatale 'destructurerings' 
moment. Mogelijkerwijs waren ze naar India gegaan omdat zij al aardig de
weg naar de psychose waren ingeslagen. Eenmaal gelandt hadden ze veelal
hun identiteitspapieren verkocht of verbrandt en waren zij alras elk
gevoel voor tijd kwijt geraakt door op te gaan in het machtige lichaam van
_Mother India_. Na een periode van omzwerwingen en drugsgebruik, werden ze
meestal opgepikt door de psychiaters van het consulaat in een staat van
zwijgzaamheid of paniek of delirium, fysiek gehavend en psychisch 
geknakt.

Men zou kunnen stellen dat India daar geheel buiten staat. Deze
afglijdingen hadden hoe dan ook plaats gevonden, elders, op de zelfde
manier of bijna zo. Niets is minder zeker. Regis Airault heeft gelijk
waneer hij stelt dat de 'depersonalisatie' momenten in India heviger en
vaker voorkomen dan in andere landen. De mensenmassa's, de schijnende
armoede, de smerigheid, maar vooral totaal andere denkwijzen en manieren
van omgaan met tijd en identiteit, kortom al deze welbekende hoedanigheden
van het leven in india vergroten de kansen op een crisis. Of radikaler
uitgedrukt: hoe zou je kunnen ontkennen dat er een onmiskenbaar verband
bestaat tussen de hoogste waarden van de indiase wijsheid - het opgaan in
het Groot Geheel, de ontbinding van de individuele subjectiviteit - en wat
onze artsen als psychose benoemen?" 

Roger-Pol Droit in Le Monde, 30 juni 2K, in zijn recensie van:

Roger Airault
"Fous de l'Inde
Delires d'Occidentaux et sentiment oceanique"
Paris: Payot, 228p, 95FF 


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).