www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Parool: A.P.R. wil van Salto's Open Kanalen af...
Eric Kluitenberg on 6 Jul 2000 22:54:12 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Parool: A.P.R. wil van Salto's Open Kanalen af...


hallo,

Korte reactie op deze discussie:

Er zit een wat gevaarlijke kant aan deze discussie. Steeds als er gepraat
wordt over open kanalen op televisie, public access tv en aanverwante
vormen gaat die discussie vaak over "kwaliteit" en de even gratuite
tegen-argumenten in de zin van "wie bepaalt wat kwaliteit is?" of "wiens
kwaliteit?", etecetera.

Maar, daar gaat het niet om - het gaat niet om de *kwaliteit* van de open
kanalen, het gaat er gewoon om dat het een democratisch grondbeginsel is
dat de media open en pluriform zijn en dat er een grondrecht op open
communicatie-systemen bestaat. Dat geldt voor televisie, radio, print
media, zowel als internet. Dat is een burgerrecht en brugerrechten mogen
niet worden bepaald door de geldbeurs of door de grootste gemene deler. De
openheid van de media is altijd een goede graadmeter voor het democratische
gehalte van een samenleving. Ik zou die gedachtengang van toepassing willen
zien op alle media, oud en nieuw. In die zin ben ik het niet eens met Peter
Olsthoorn, wiens pragmatische argument mij te kort door de bocht is.

Het tweede aspect is misschien nog lastiger - de zogenaamde *schaartse* van
beschikbare kanalen. Eerder postte Menno Grootveld op nettime-nl een goed
stuk over de onzin van het schaarste argument, onder de destijds
(24.08.1998) welluidende titel "Laat Walter Etty zijn mond houden!". Toen
ging het om de discussie of CNN nu wel of niet op de amsterdamse kabel kon
blijven. Een complete nonsens discussie toen evenzeer - beside the point
omdat het technisch gewoon nu mogelijk is een doorgifte te realiseren waar
alle bestaande publiek, commerciele en lokale kanalen van Nederland een
plek kunnen vinden + een veel groter aanbod van buitenlandse zenders.
Archief:  http://www.nettime.org/nettime-nl.w3archive/199808/msg00011.html

De schaarste wordt alleen maar gecre-eerd om een business te kunnen
faciliteren. Immers zonder schaarste heb je geen produkt dat je goed kunt
verkopen. Alleen door een kunstmatige schaarste te cre-eren rond de
programma's die je standaard doorgeeft kun je het extra pakket voor extra
hoge prijzen aan de mediaverslaafde consument verkopen. Zo werk de
drugsmaffia tenslotte ook...

groeten,
eric______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).