www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] het .nl domein
Maurice Wessling on 20 Jul 2000 16:58:55 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] het .nl domeinRecente discussies in Nederland over het .nl domein beperken zich meestal 
tot kwesties rondom intellectueel eigendom en domein kapers.

Wanneer we het hebben over het recht om zelf een domeinnaam te kiezen gaat 
de discussie meestel over ICANN en hun restrictieve beheer van de generic 
top level domains zoals .com en .org.

Ik denk dat er in Nederland iets aan de hand is wat wel wat meer aandacht 
zou mogen krijgen. Het .nl domein wordt beheert door de Stichting Internet 
Domein Registratie Nederland (SIDN). De meest opvallende voorwaarde die zij 
hanteren bij het registreren van domeinnamen is dat natuurlijke personen 
zijn uitgesloten. Alleen een rechtspersoon (bedrijf of stichting) kan en 
mag een .nl domein registreren. Personen mogen dat niet.

Ondertussen heeft deze regel geleid tot kromme situaties waarin Namespace 
45.000 domeinnamen bezit/bezat maar een natuurlijk persoon volledig van het 
.nl domein is uitgesloten. Ik heb alle mogelijkheden om een .com domein te 
registreren maar een .nl domein is niet voor mij bereikbaar. Blijkbaar 
geldt in Nederland een bevoorrechte positie voor bedrijven en zijn personen 
gedegradeerd tot tweederangs deelnemers aan het internet.

De SIDN heeft nu een voorstel liggen om wat aan deze situatie te doen. Het 
plan heeft echter een dusdanige uitwerking dat de inferieure positie van 
personen volgens mij alleen maar wordt benadrukt. Er komt een speciale 
categorie persoonsdomeinnamen. In het voorstel krijgt iedereen recht op 1 
(een) domein op vertoon van legitimatie (paspoort, rijbewijs). Er valt 
echter niets te kiezen. Er komen duizend second-level .nl domeinen van 
000.nl tot 999.nl. Wim Jansen krijgt:

wjansen.123.nl

Het getal wordt random gekozen. Klinkt absurd? Ja, maar het is toch echt 
een zeer serieus voorstel van de SIDN:

Nieuw Concept Reglement
http://www.domain-registry.nl/nieuws/nieuws7.html

Stand van zaken persoonsdomeinnamen (7-2-2000)
http://www.domain-registry.nl/p07022000.html

De SIDN heeft dit voorstel voorgelegd aan de deelnemers binnen de stichting 
(alle ISP's ed: http://www.domain-registry.nl/lijstdeelnemers.lp) die in 
beginsel akkoord zijn gegaan.

Ik kan me nauwelijks voorstellen dat iemand zo'n belachelijk 123-domein zou 
willen hebben. En misschien moet ik het ook maar laten bij wat het is: een 
bij voorbaat mislukt plan van een stel suffe technocraten. Ongetwijfeld is 
het idee nu al rijp voor de vuilnishoop der internet geschiedenis, net 
zoals eerdere plannen om iedereen een email adres te geven met z'n 
telefoonnummer als usernaam (was overigens niet van de SIDN).

Maar het lukt me niet om er zo luchtig over te denken. Internet is publieke 
ruimte en de domeinnamen zijn daar een onderdeel van. Het gaat er bij mij 
niet in dat we ons zo'n plan van de SIDN door onze strot laten duwen zonder 
dat daar een publieke consultatie of discussie aan vooraf gegaan is.

De SIDN heeft geen plannen om een publieke consultatie te organisen. Mijn 
vraag is dan ook of er interesse is om het dan maar zelf te ontketenen. Ik 
kan me voorstellen een publieke discussie te organiseren of een open brief 
op te stellen met kritiek, dat laat ik even open. Raak ik een snaar of maak 
ik me druk om niets?

Maurice Wessling
Bits of Freedom


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).