www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] ad hominem
Francisco van Jole on 7 Dec 2000 11:12:41 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] ad hominem


At 10:50 07-12-2000 +0100, Patrice Riemens wrote:
>Omdat Franciso van Jole vindt dat nettime-nl zo dood als een pier is en
>vnml drijft op het rondpompen van forwards die je al 3x gekregen hebt, wil
>ik best wel een duitje uit het lege St Klaes zak doen in de sfeer van
>originele bijdragen (met een tip van de felt hat aan Peter vd Pouw dat ie
>zo veel moeiete neemt): ik vindt nl Francisco van Jole, om George Walker
>Bush te quotten een major league etter, althans in zijn altoos en
>eindeloos zuure, zeurdirige geschriften. Het Internet deugt niet, de
>internauten deugen niet, Naomi Klein deugt niet (eerst zo'n boek als 'No
>Logo' gaan schrijven, Francisco, dan zeuren), MJK deugt ook vast niet, en
>de enige die deugt - nee, dat is niet Francisco van Jole - maar God de
>Heere. Alleen, daar gelooft Franciso ook al niet in. Het is treurig
>allemaal.

Stel dat deze discussie in een openbare - reele - ruimte zou plaats vinden. 
Dan zou je een dergelijke toon niet aanslaan. Of misschien wel, want het 
kan natuurlijk zijjn dat je door het leven gaat als een hork of deel 
uitmaakt van een bepaalde hooligan-cultuur. Maar onder hooligans worden 
weinig discussies met de aard van nettime gevoerd en als je een hork bent 
dan heeft de maatschappij zo z'n eigen manieren om je te neutraliseren.
Als je mij onder vier ogen zou spreken, zou je wat je hierboven zegt 
waarschijnlijk ook niet zeggen. Dat overkomt me althans nooit, terwijl er 
toch wel meer mensen rond moeten lopen die kampen met dezelfde gevoelens 
van frustratie waar jij zo overduidelijk mee worstelt.  Kortom, internet is 
mooi voor jou, want daar kan je schitteren als nergens anders, in de 
veilige beslotenheid van je eigen pc.
Je bijdrage is zeker origineel, dat moet gezegd worden. Zes aannames 
poneren waarvan er vijf niet kloppen is voorwaar een prestatie. En je 
bedienen van een schrijfstijl die onvermijdleijke associaties oproept met 
een dronken corps-bal op het Leidseplein, vind ik ook wel knap.

Kortom, je kunt best wel wat en ik ben blij dat ik mag bijdragen aan het 
naar boven halen van je talenten. Internet, dat is de wereld waar jij tot 
je recht komt. Alleen jammer dat je er in de reele wereld waarschijnlijk 
weinig aan hebt.

En omdat je er zoveel genoegen aan beleeft, groet ik je

bye, bye

Francisco van Jole______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).