www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] VERDIEN F 5,00 <> zondag 10 december in Paradiso
T Y P B O T ++ on 8 Dec 2000 08:39:21 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] VERDIEN F 5,00 <> zondag 10 december in Paradiso


Title: VERDIEN F 5,00 <> zondag 10 december in Paradiso
Nettimers!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TYP KOOPT VAN U!
V E R D I E N   F   5 , 0 0 !
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Op de Beurs van Kleine Uitgevers, komende zondag, 10 december 2000 van 13:00 - 17:00 uur in Paradiso Amsterdam* presenteert TYP, genootschap Kunst en Macht, haar nieuwe uitgave:
JIJJEZIN van Martin Takken.
TYP maakt van u een kleine Uitgever!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
JIJJEZIN is een tekstbanner met een ZIN die door de webbezoeker zelf kan worden veranderd, en die ook op uw Website of Homepage kan worden geplaatst! Indien u besluit daartoe over te gaan betaalt TYP u VIJF GULDEN!
Op de Beurs sluit TYP de kontrakten af.
Meldt u bij de stand van TYP met legitimatie en recent bankafschrift. En ter plaatse wordt de overeenkomst aangegaan en betaald.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Instrukties zijn vanaf 10 december te lezen op: http://www.typ.nl/jijjezin.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bovendien biedt TYP een gratis te downloaden ZcreenZaver voor Mac en PC met de groeiende verzameling JIJJEZIN-zinnen. Op de Beurs kan tegen onkostenvergoeding een CDROM/diskette met de ZcreenZaver worden besteld.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Op de kraam van TYP worden ten slotte enkele unieke exemplaren van antiquarische TYP uitgaven verkocht voor spectaculaire prijzen.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*   BON GRATIS TOEGANG! http://www.typ.nl/TYP2001/typBvKU.gif

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 w w w . t y p . n l   < >   t y p {AT} t y p. n l