www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] PS op 'ad hominem'
Peter Olsthoorn on 8 Dec 2000 14:41:36 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] PS op 'ad hominem'>At 07:55 08-12-2000 +0100, Peter Olsthoorn wrote:
>
>>Ieder zijn eigen stijl, daarin is ie meestal het best, als er maar 
>>tegenwicht is. Wel gevaarlijk kan vooringenomenheid zijn, een taak zien 
>>in het kuisen van internet van lieden die je niet wenst. Als commercie je 
>>niet bevalt hoef je die mensen niet steeds te verdoemen vanuit een soort 
>>morele superioriteit. Een kind dat voortdurend moet horen dat het niet 
>>deugt, luistert ook niet meer, en gaat zeggen dat pa een zeurkous is.
>At 13:28 8-12-2000 +0100, Francisco van Jole wrote:
>Ah... dus de milieubeweging had het anders aan moeten pakken? De industrie 
>was natuurlijk uiteindelijk vanzelf wel op het idee gekomen dat ze hoge 
>kosten moeten maken om de schadelijke bijwerkingen van hun activiteiten te 
>beperken? Ga toch fietsen.
>
>Als ik geen journalist was, zou ik een milieubeweging voor internet 
>oprichten. Als je enigszins waarde hecht aan de populaire metafoor van 
>internet als eco-systeem dan is de roofbouw die thans gepleegd wordt op 
>het netwerk door onbezonnen commercie en de door hen opgejaagde 
>gebruikers, te vergelijken met het gedrag van Brazilliaanse veeboeren in 
>het Amazonewoud.
>
>Maar goed, ik begrijp dat dergelijke waarnemingen zijn ingegeven door 
>'morele superioriteit'. Zelfs als dat zo zou zijn, heb je wel eens bedacht 
>dat er niet altijd zoveel mis is met 'morele superioriteit'? Zonder de 
>idee-en die daaruit voort zijn gekomen was jij ongetwijfeld nog steeds 
>lijfeigene.

antwoord vanaf de fiets (altijd openstaan voor Het Elfde Gebod van een 
passant):
Nu weer eco, nog populair ook naar het schijnt...De lijst met manke 
vergelijkingen en beeldspraken over het net groeit nog dagelijks.

Rushkoff bekijkt het beter:
So we whine on about how big business doesn't belong online, won't really 
make any money, and should leave us all alone to play and interact in our 
publicly owned, civil-minded datasphere. What are we, crazy?

en wat daaronder volgt: http://www.rushkoff.com/prize.html :

Mocht Francisco zich verder tot Heilsoldaat van het internet willen 
ontwikkelen, dan hier een aanwijzing uit 1984:

"All propaganda must be popular and its intellectual level must be
adjusted to the most limited intelligence among those it is addressed
to. Consequently, the greater the mass it is intended to reach, the
lower its purely intellectual level will have to be."

;-)
Peter______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).