www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Quantummechanica en FvJ-gelul
Louis Stiller on 9 Dec 2000 15:42:04 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Quantummechanica en FvJ-gelul


Beste Stijn,


>Zoals Van Jole zelf al opmerkte: de taak van een journalist is tegenwoordig
>erg ondankbaar.

Dat is pathetisch - en bovendien onwaar. Journalistiek is een dankbaar 
beroep en wordt steeds dankbaarder. Een beroep waar je mee aan kunt komen, 
op feestjes en partijen. Je hebt geen hele specifieke kennis nodig, geen 
zware opleiding, mag overal vooraan zitten, opschrijven wat je goeddunkt en 
als je kritiek krijgt, beroep je je op het discours en de gezonde discussie 
die hierdoor ontstaat. Bovendien heb je als enige in Nederland 
verschoningsrecht, in de vorm van de vrijheid van meningsuiting. Als er een 
beroepsgroep is die zich eens grondig met zelfonderzoek zou moeten 
bezighouden, dan is het de journalistiek.

Louis Stiller, journalist



______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).