www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Verschoningsrecht: verzoek om uitleg
Marianne van den Boomen on 9 Dec 2000 16:51:03 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Verschoningsrecht: verzoek om uitleg


At 17:12 09-12-2000 +0100, lake {AT} home.nl wrote:

>Hoe zit dat nou precies. Als ik als niet (zeg maar non) journalist
>een artikel schrijf in een krant, heb ik dan ook verschoningsrecht?
>Of moet ik dat  ergens aanvragen? Of  lid worden van een of andere
>club van journalisten? Ben je journalist op het moment dat je iets
>publiceert? Ben ik NU een journalist, of telt nettime niet? Heb je

Dat is precies het rare aan het verschoningsrecht voor journalisten -
journalist is geen beschermd beroep en ze hoeven zich dus ook niet te
houden aan een broepscode. Er zijn meer beroepen met een verschoningsrecht
(artsen, advocaten e.d.) maar die hebben stuk voor stuk een beroepscode en
tuchtrecht waar ze aan gebonden zijn.

dag dag

Marianne

--------------------------------------------
Marianne van den Boomen boom {AT} xs4all.nl
Leven op het Net: http://www.xs4all.nl/~boom
Groene Amsterdammer: http://www.groene.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).