www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Virtuele wereld
Francisco van Jole on 13 Dec 2000 21:48:35 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Virtuele wereld


At 20:51 13-12-2000 +0100, lake wrote:

>In de nieuwe media gaat het, om maar iets te noemen, meer om de
>(virtuele) aanwezigheid in de communicatie zelf. Dat kan natuurlijk
>door het opzetten van mailing-lists,  maar kan ook door allerlei
>vormen van 'self promotion' via het web. Dan worden de 'stukjes' een
>persona, en die persona te gelde maken, vooral IRL, of die in te
>zetten voor een ideaal als objectieve nieuwsgaring (of wat voor
>ideaal dan ook), dat is een uitdaging die passend is op het Internet.

Ik ben zo vrij om te constateren dat ik aardig aan het door jou geschetste 
beeld voldoe.
Ik heb aanvankelijk ook wel geloofd in het model dat jij schetst. Maar ik 
moet je teleurstellen, de economische waarde van mijn internet-activiteiten 
is 0 (nul). Al het geld dat ik 'IRL' maak, heb ik aantoonbaar te danken aan 
andere zaken. En ik ken geen (journalistieke) voorbeelden waarbij dat 
anders is.

Objectief gezien kost op internet actief zijn mij enige tienduizenden 
guldens per jaar. Ik doe het omdat ik het leuk vind. Economisch heeft het 
geen enkel nut.


groet, groet,

Francisco van Jole

http://www.2525.com
wekelijkse nieuwsgids - webcam - e-zine - etc.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).