www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 12
Stan van Engelen on 14 Dec 2000 14:27:32 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DNW nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 12


****************************
Dit is de onregelmatig verzonden elektronische nieuwsbrief 
van de redactie van het VPRO televisieprogramma DNW.
****************************


Anderhalve week geleden sloten we de eerste helft van dit DNW-seizoen af
met de laatste uitzending van het vierluik over globalisering. We hebben
veel reacties gekregen, ook van veel mensen die de uitzendingen hadden
gemist, ze nog een keer wilden zien of die een kopie wilden om te
gebruiken bij hun eigen werk of studie.

Diegenen die videokopieen willen bestellen kunnen dat doen via onze
website, http://dnw.vpro.nl. Maar degenen die vroegen of de
DNW-uitzendingen nog herhaald worden op televisie, moeten wij
teleurstellen. De netmanager van Nederland 3, die hier over beslist, is
niet van mening dat het herhalen van onze programma's gedurende de dag
voldoende 'kijkersaandeelconcurrerend' is. Met andere woorden, DNW is
'zware informatie', te zwaar blijkbaar voor de dagprogrammering van ons
cultureel-informatieve net. Wie daar net als ons verbaasd over is, kan de
netmanager natuurlijk altijd een mailtje sturen : tom.kamlag {AT} nos.nl 

Rond de thema's "Nederland - nu geheel vernieuwd", "Moeders gezocht" en
"Globalisering" zijn ondertussen websites gemaakt die zich overigens nog
steeds uitbreiden. Terwijl wij onze volgende serie produceren, kunt u daar
altijd terecht mocht u geinteresseerd zijn in achtergrondinformatie,
weblinks, literatuurverwijzingen en ander commentaar. 
Overigens horen we graag wat bezoekers van onze site (en nieuwsbrief)
vinden. Voor ons televisiemakers is het nog steeds zoeken naar de juiste
formules op het net en we worden daarbij graag gevoed door tips en kritiek
van degenen die van onze informatie gebruik maken.

Tenslotte een korte vooruitblik naar het volgend jaar waarin we vanaf 28
januari een blok van vijf uitzendingen presenteren. 
De eerste drie komen logisch voort uit onze thema avond en zullen dus
materiaal toevoegen aan ons lopend onderzoek van "Nederland - nu geheel
vernieuwd". 
We beginnen met een tweeluik over bouwen en wonen in ons land. De eerste
uitzending is een portret van het Bouwfonds en een analyse van de rol van
de publieke en private partijen op de woonmarkt. De tweede gaat op zoek
naar het verhaal achter al die tweede huizen in de provincie Zeeland waar
'het tweede leven' zo'n beetje de snelst groeiende industrie is geworden.
Daarna volgt een uitzending rond het fenomeen 'gedogen', de typisch
Nederlandse manier van besturen die bijvoorbeeld tot ons inmiddels
surrealistisch drugsbeleid heeft geleid. Henk de Vries, uitbater van ons
nieuwe nationale symbool 'De Bulldog' en prominent aanwezig in onze thema
avond, zal opnieuw van de partij zijn. 

Het eerste blok wordt afgesloten met een tweeluik over de 'Global Civil
Society', dat voortkomt uit een van de belangrijkste constateringen van de
uitzendingen rond globalisering, namelijk dat er, zeker sinds 'Seattle',
sprake is van een groeiende beweging tegen de effecten van de mondiale
economie en het vrije marktdenken. Wij filmden in Praag en Nice, en gingen
precies een jaar na dato terug naar Seattle. Wie vormen die 'global civil
society', wie delen er de lakens uit en wat wil men bereiken? Portret van
een beweging in opkomst, emotioneel begaan met het lot van de planeet en
op zoek naar een nieuw samenhangend wereldbeeld.

Rest mij iedereen alvast een rustige Kerst en een zinnig Nieuwjaar te
wensen, namens het hele team van DNW.

Tot het volgend jaar, in de nieuwe wereld,


George Brugmans
Eindredacteur

***********************

Voor meer informatie kijk op onze website: http://dnw.vpro.nl 

Reacties zijn altijd welkom. U kunt ze sturen naar: dnw {AT} vpro.nl

Aan- of afmeldingen voor deze elektronische nieuwsbrief:
stuur een mailtje naar dnw-nieuwsbrief-request {AT} vpro.nl 
(met respectievelijk subscribe / unsubscribe als onderwerp, 
de rest van de mail moet leeg blijven)______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).