www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] geheim Wereldbank rapport op www
Jos Horikx on Mon, 3 Sep 2001 23:25:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] geheim Wereldbank rapport op www


At 21:37 3-9-01 +0200, Jo van der Spek wrote o.a.:

>Trouw had het over een geheim rapport van de Wereldbank
>met "het antwoord op de Tegenbeweging"

>het staat nu op www.vpro.nl/buitenland

Die link werkt niet. had je dat zelf niet kunnen zien?
Je bedoelt misschien:

http://www.vpro.nl/attachment.db/WBreport.doc?4047986 ?

Zo ja, waarom *zeg* je dat dan niet? Dat bespaart een
heleboel mensen misschien weer een heleboel zoekn...


JH______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).