www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] geheim Wereldbank rapport op www
Pieter on Wed, 5 Sep 2001 09:59:18 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] geheim Wereldbank rapport op www


Die (Jojo's) link werkte bij mij ook niet. Nu weet ik wel dat dat vaak
komt doordat ik de rotzooi hier zo potdicht heb zitten dat er van alles
niet meer doorkomt (hutsefluts applications, pop-up dingesen etc., om van
iets simpels als cookies en referers maar te zwijgen). Alvorens dan mijn
Explorer, firewall en weet ik veel wat te herconfigureren, denk ik
gewoonlijk: ach het zal mijn tijd wel duren. Wellicht lijdt Jos aan
hetzelfde euvel.

In elk geval: bedankt voor uw beider tips/links. Mij fijn gaan lezen.

Pieter "Punk"

At Mon, 03 Sep 2001 23:25:29 +0200
Jos Horikx <jhorikx {AT} chello.nl> wrote:

>At 21:37 3-9-01 +0200, Jo van der Spek wrote o.a.:

>>Trouw had het over een geheim rapport van de Wereldbank
>>met "het antwoord op de Tegenbeweging"

>>het staat nu op www.vpro.nl/buitenland

>Die link werkt niet. had je dat zelf niet kunnen zien?
>Je bedoelt misschien:

>http://www.vpro.nl/attachment.db/WBreport.doc?4047986 ?

>Zo ja, waarom *zeg* je dat dan niet? Dat bespaart een
>heleboel mensen misschien weer een heleboel zoekn...


>JH

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).