www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] informatiebijeenkomst EU subsidies voor multimedia producti
Cathy Brickwood on Wed, 5 Sep 2001 10:03:15 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] informatiebijeenkomst EU subsidies voor multimedia producties


Namens het Virtueel Platform stuur ik info over een infobijeenkomst..


UITNODIGING
dinsdag 11 september

Cultureel ContactPunt Nederland/SICA en MEDIA Desk NederlandINFORMATIEBIJEENKOMST

EUROPESE FONDSEN VOOR MULTI MEDIA PRODUCTIES


Producenten en culturele instellingen die multi media producties
realiseren, kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning
vanuit het Kaderprogramma Cultuur (2000-2004) en het MEDIA Programma
(2001-2005), twee steunprogramma’s van de Europese Unie die in het leven
zijn geroepen om de Europese av-industrie en kunst- en cultuursector te
versterken.

Welke mogelijkheden bieden deze programma’s nu precies, waarin
verschillen ze onderling, welke projecten komen voor welk programma in
aanmerking en wat is het beste moment om een aanvraag in te dienen?

Van beide programma’s bestaat een Nederlands informatiepunt waar
belanghebbenden terecht kunnen voor advies: bij CCP Nederland kunnen
culturele instellingen informatie inwinnen over Cultuur 2000, MEDIA Desk
Nederland informeert en adviseert de audiovisuele sector over het MEDIA
Programma.

Om meer helderheid te verschaffen in de mogelijkheden van beide
programma’s, geven Yvette Gieles (Cultureel ContactPunt) en Veroniek
Schaafsma (MEDIA Desk) uitleg over de werking ervan. Uiteraard is er
tijdens de bijeenkomst uitgebreid gelegenheid voor het stellen van
vragen.


Gezien de beperkte zaalcapaciteit is het raadzaam om tijdig te
reserveren!

Locatie: Keizersgracht 609 (vormalige Vormgevingsinstituut)
Tijd: 15.00-17.00

Aanmelding: Yvette Gieles, via CCP Nederland/SICA - 020 5516512 of
ccpnl {AT} sicasica.nl
                 Alice Scheiuit MEDIA Desk Nederland - 035 6238641 of
info {AT} mediadesk.nl


begin:vcard 
n:;
tel;fax:020 6244423
tel;work:06 - 21207357
x-mozilla-html:FALSE
org:Virtueel Platform
version:2.1
email;internet:cathy {AT} virtueelplatform.nl
title:director
adr;quoted-printable:;;Keizersgracht 264=0D=0A1016 EV Amsterdam;;;;
fn:Cathy Brickwood
end:vcard