www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Aankondiging Balie-programma Media-educatie
Rob van Kranenburg on Wed, 5 Sep 2001 13:43:13 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Aankondiging Balie-programma Media-educatie


Beste lezer,

In september zijn er twee Balie Media-educatie programma's, twee
programma's die misschien op het eerste gezicht niet zo bij elkaar horen.

Of toch wel?

Maroc.nl
Datum: 17 september, 20:00-22.00 uur. Grote Zaal.

Verantwoordelijkheid.
Van wie?
Van vaders? Moeders? Buurtvaders? Wijkagenten? Stadsdeelraden?
Journalisten? Ministers? Jezelf? Televisie?

"Ik doe een beroep op alle Marokkanen. Ook de Marokkanen zelf moeten de
verantwoordelijkheid op zich te nemen om dit proces te keren. Vooral ook de
ouders kunnen daarin een rol spelen. " dit stelt Minister van Boxtel op
zijn website  http://www.ministervanboxtel.nl

Op deze avond proberen we het begrip 'verantwoordelijkheid' scherp te
krijgen met vaders, moeders, politiemannen, wijkagenten,
journalisten.....en de Grote Zaal.

Redactie: Fadua Azrar (Forum), Dingeman Coumou (Stadsdeel Noord Amsterdam),
Mohamed El Aissati (Maroc.nl) , Latifa Aolad-Si-Mohammed (MEC), Patrizia
Baldin (Balie), Rob van Kranenburg (Balie).

Zie ook
www.maroc.nl
www.balie.nl

en

De Balie Media-educatie ism. de Stichting Media-educatie presenteert:

Datum: 24 september,  20.00-22.00 uur. Grote Zaal.

Kun je media leren? Leer je media kennen!

Wat is het belang van leren omgaan met de mediatisering van de samenleving?
Waarom leren we wel lezen en niet kijken op school?
Waarom gebruiken we niet de energie die jongeren steken in hun
media-gebruik om ze stiekem te laten leren?
En hoe moeten we dat dan doen? En wie moet dat dan doen? Deze
vragen staan Ún voorbeelden van goede praktijk staan centraal op deze
avond.
Hans Sleurink en Arjen van den Berg presenteren een heldere
definitie van media-educatie die werkbaar is voor leraren, vanuit hun boek
"Media-educatie een kennisinventarisatie."
Jaap Tuit, Jans ter Bork en Jaap Vedder schetsen een kader met speerpunten
voor een progressief media-educatiebeleid met voorbeelden van goede
praktijk.

We hopen u te zien en te horen,

Rob van Kranenburg.

Dit programma is tot stand gekomen met steun van het Ministerie van OC&W.
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).