www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] geheim Wereldbank rapport op www
Jos Horikx on Wed, 5 Sep 2001 17:08:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] geheim Wereldbank rapport op www


At 03:23 5-9-01 +0200, Pieter wrote o.a.:

[ Over: www.vpro.nl/buitenland respectievelijk
  http://www.vpro.nl/attachment.db/WBreport.doc?4047986 ?

>Die (Jojo's) link werkte bij mij ook niet. Nu weet ik wel dat dat vaak
>komt doordat ik de rotzooi hier zo potdicht heb zitten dat er van alles
>niet meer doorkomt (hutsefluts applications, pop-up dingesen etc., om van
>iets simpels als cookies en referers maar te zwijgen). Alvorens dan mijn
>Explorer, firewall en weet ik veel wat te herconfigureren, denk ik
>gewoonlijk: ach het zal mijn tijd wel duren. Wellicht lijdt Jos aan
>hetzelfde euvel.

Ik erger me altijd groen en geel aan mensen die niet normaal kunnen
of willen verwijzen. Het principe is heel simpel lijkt me: verwijs op het
internet met een (systeemonafhankelijke) doorklikbare link naar
datgene waarheen je wilt verwijzen, en niet naar iets anders. Die 
page waarheen verwezen werd is overigens aan verandering onderhevig.
Dat is dus de tweede reden om er niet naar te verwijzen zeker als je
weet dat het een-en-ander in een archief wordt bijgehouden.

Nu mijn eigenlijke punt: De file in kwestie is 730 Kb in grootte. De
inhoudsopgave spreekt van (minstens) 139 pagina's en dat stemt overeen
met de filegrootte maar mijn Microsoft Word (versie 7.0) geeft slechts
19 pagina's. De inleiding. (althans, de "overview")

Waar ligt dat nou weer aan? Kunnen anderen pagina 20 e.v. wel lezen?


Met vriendelijke groet,

JH______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).