www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: SANEREN - DEPORTEREN - SPECULREN of ECON
geert lovink on Thu, 6 Sep 2001 01:37:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: SANEREN - DEPORTEREN - SPECULREN of ECONIMICAL CLEANSING


From: "Tjebbe van Tijen" <t.tijen {AT} chello.nl>
Sent: Wednesday, September 05, 2001 11:18 PM
Subject: SANEREN - DEPORTEREN - SPECULREN of ECONIMICAL CLEANSING

Vanavond bellde ik Marjet van de Berg. (Wijkcentrum d'Oude Stadt) om van
gedachten te wisselen over hoe de kwestie van de verdringing van de
zwakkeren, de zwakkere functies in de Amsterdamse binnenstad als gevolg van
het in toenemende mate toepassen van wat 'de martkwaarde' genoemd wordt,
aan de orde te stellen...

Dit naar aanleiding van de bedreiging van de boekhandel Het Fort van Sjakoo
aan de Jodenbreestraat in Amsterdam met ontruiming door de huidige eigenaar
het Woningbedrijf Amsterdam dat met ingang van september 2001 de huur met
900% wil verhogen van het luttele bedrag van dfl.500,- zoveel per maand
naar 5000,- zoveel per maand. Zie de website van Het Fort van Sjakoo:
http://www.xs4all.nl/~sjakoo/

In dat gesprek noemde ik een aantal mogelijke vergelijkingen, een daarvan
was 'ethnical cleansing'... waarop Marjet zei... "economical cleansing zal
je bedoelen"... en voor mij was dat direct een sterk begrip, zeker in het
huidige tijdsgewricht...

Natuurlijk is 'ethnical cleansing' enkel een nieuwe term voor een reeks van
oudere praktijken van verdrijving, zoals verbanning en deporatie...

en zo kwam mij het affiche in herinnering dat "wij" als Aktiegroep
Nieuwmarkt in 1972 in omloop brachten, dat weer geinspireerd was op een
affiche van het befaamde Atelier Populaire, de zeefdrukkerij in de Ecole
des Beaux Arts in Parijs tijdens de mei/juni revolte in 1968. "Renovation -
Deportation - Speculation" waren de drie woorden van het Parijse affiche
met pijlen die vanuit de binnenstad naar buiten wezen, met symbolen van
fabrieken en hoogbouwflats. Het Amsterdams affiche had de woorden SANEREN
- DEPOERTEREN - SPECULEREN en een gelijke opmaak.

In 1972 stonden deze twee affiches in een speciaal nummer van TABK
(Tijdschrift voor Architectuur en Stedebouw) dat ik destijds schreef over
metrostelsels wereldwijd, waarbij ook de in aanbouw zijnde metro bij het
Waterlooplein en het pand waar ik nu woon als voorbeeld geplaats werd...
http://people.a2000.nl/ttijen/TABK1972/EconClean.htm

Als je iets bedenkt kan je er vergif op innemen dat het al eens door een
ander bedacht is... en in deze tijd kan je dat soms in een
toetsenbord-omdraai via het Internet uitvinden...  oftewel

http://www.google.com/search?q=%22economical+cleansing%22&btnG=Google+Search

via een zoekmachine als <google.com>...

Interessant is dat van de 11 hits die binnen 10 seconde binnen kwamen
rollen, zeker drie wel degelijk het begrip 'economical cleansing'
gebruikten op een wijze als hierboven aangehaald.:

1- De Londense binnenstad (verwijdering van wilde slapers en wat dies meer
zij)
2- Kosovo (verdrukking, verdringing van Albanezen)
3- het grensgebied van Noord Pakistan en Afghanistan (Pakistani die zich
weggedrukt voelen)

..de rest gaat heel direct over de economische aanwending van wasmiddelen
zij het voor het oppoetsen van dameshuid of voor honden onder de douche...

Ik noteer deze niet-toevallige-associatie hier om jullie aan het denken te
zetten om andere, betere vergelijkingen te vinden om het huidige proces van
wat ik zelf eens (in een artikel met een kaart voor het weekblad Bluf in de
tachtiger jaren) 'de verzjieking' van de binnenstad noemde.. een poging een
Amsterdams equivalent te vinden voor het Engelse begrip 'gentryfication'
(ver-notabilisering) dat ook in kritische Nederlandse stedebouw publikaties
ooit gebruikt werd...

Het 'strijkbout-efect', het gladstrijken van de plooien uit het sociale
kleed dat over het stedebouwomhulsel gedrapeerd  is...

Hoe lang zal het nog duren tot dat wij dit 'natuurlijke proces van het
recht van de economisch sterkste' als misdadig gaan bestempelen?

Ieder tijd noodzaakt haar eigen beeldende spraak, wat nu nog plaats vindt
als een stil en sluipend proces van vervlakking, van ont-verbijzondering,
moet helder voor een ieders geest geplaats worden, opdat wij weer weten dat
ons iets te doen staat!

Wat is nog de binnenstad als buiten de stad geen buiten meer is?

Wat binnen de stad is moet binnen blijven!

FIGHT GLOBALISM LOCALY


tjebbe

5/9/2001


Tjebbe van Tijen

Imaginary Museum Projects (IMP), Amsterdam

Background information on:
http://people.a2000.nl/ttijen/Index.html
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).