www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] DDS blijft... blijven bij DDS?
Patrice Riemens on Thu, 6 Sep 2001 09:57:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] DDS blijft... blijven bij DDS?


Twee vriendinnen van mij zijn al jaren 'lid' van de DDS, zij het als
gewone accounthouders. Zij kozen indertijd voor DDS vanwege de prettige
combinatie van gratis diensten en toch geen commercie, jazelfs enige
reputatie van idealisme. Nu vroegen ze mij om mijn mening aangaande wel of
niet blijven (en betalen) bij de Digitale Stad, thans DDS BV. Ik geef ze
bij deze een 'publieke' antwoord.


Lieve NN,

Sinds 1 september 2001 is DDS (voorheen? 'De Digitale Stad') een 'gewone' 
Internet Service Provider (IPS), die vrijwel zijn hele ideele, publiek 
domein achtergrond heeft afgeschud. DDS gaat verder als een commercieele, 
zij het goedkope internetaanbieder.

Hoewel de gedaantewisseling per 1 september inging, hebben alle (*)
huidige 'rekeninghouders' respijt gekregen om de overstap te maken door 24 
Euros aan de BV te gireren. Jullie vraag is nu: wel of niet bij de DDs 
blijven, mede gelet op de achtergrondsgeschiedenis (de 'privatisering', de 
VOD, afin, je weet wel).

Velen zullen zich die vraag met jullie stellen, vandaar mijn 'openbaar' 
antwoord. Ik stel me pragmatisch op: Maak je eigen keuze, op basis van je 
eigen overwegingen, maar ik zie - voor jullie - geen zwaarwegend beletsel 
om jullie account aan te houden en met Joost Flint zijn nu hoogst eigen 
business digitaal verder te gaan. 

Ten eerste is het natuurlijk wel erg praktisch om met je eigen vertrouwde 
e-mail adres door te leven. Ten tweede zijn de diensten van DDS weliswaar 
niet meer gratis, maar ook beslist niet duur. En veel alternatieven zijn 
er niet, omdat het tijdperk van gratis Internet aanbieding op zijn einde 
loopt. Dit voor de praktische aspekten.

(Overigens, blijven (en betalen) bij DDS geeft je m.i. alleen een
voorlopige respijt. Wat dat betreft is DDS niet anders, niet meer, maar
ook zeker niet minder dan *alle* internetaanbieders, onderhevig aan de
grote onzekerheid tgv een buitengewoon instabiel telecommunicatiemarkt.)

Meer principieele overwegingen zouden de waarlijk niet verheffend manier
waarop de Digitale Stad, oorspronkelijk een 'sociale initiatief' verworden
is tot het prive bezit van een man (en zijn compaan). Maar wat hier in de
loop der jaren is gebeurd, is zeker betreurenswaardig, en wellicht
onrechtvaardigd, maar niet onrechtmatig (**). Er zijn veel paralellen te
trekken met soortgelijke 'privatiseringen' in de laatste jaren (het
gemeentelijke Sleep-in complex, thans Hotel Arena komt voor de geest), als 
gevolg van het terug treden trend van de (lokale) overheid.


Kortom, leuk is anders, maar als jullie als betalende klanten bij de DDS 
verder willen gaan hebben jullie, zoniet mijn zegen, dan in elk geval mijn 
volledig begrip.

cheers,
patrice en Diiiino!
(niet meer bij de DDS!)


(*) Maar kennelijk niet allemaal. Ik ben mijn ('founders'(!)) account bv
wel degelijk kwijt per 1 september.

(**) Behoudens eventuele rechterlijke toetsing van de handelswijze van de 
Stichting DDS, die voor de 'overgang' verantwoordelijk was, maar dat lijkt 
erg 'ver weg'...

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).