www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] (no subject)
outline on Fri, 7 Sep 2001 13:34:02 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] (no subject)


Persbericht 'Het Münchhausen Syndroom', Stichting Outline, Amsterdam

Locatie en contactadressen

Stichting Outline Tel. Stichting Outline 020 - 6931389
Oetewalerstraat 73 Tel. Ronald van Tienhoven (curator) 020 - 6853853
1093 MD Amsterdam Email Stichting Outline: info {AT} outlineamsterdam.nl
www.outlineamsterdam.nl Email Ronald van Tienhoven: tien {AT} xs4all.nl

Openingsprogramma op Zondag 9 September 2001

15.30
Muiderpoorttheater, 2e van Swindenstraat 26 (op 10 minuten loopafstand van Outline)

16.00 Inleiding en lezing door Ronald van Tienhoven

16.30 Filmprogramma
Meat Joy - Carolee Schneemann (USA 1964, 16mm, 30 min.)
Bouncing Balls - Bruce Nauman (USA 1969, 16mm, 9 min.)
The Act of Seeing With One's Own Eyes - Stan Brakhage (USA 1971, 16mm, 32 min.)

18.00 Opening tentoonstelling bij Stichting Outline, Oetewalerstraat 73

Tentoonstellingsperiode
12 September t/m 6 Oktober 2001
Openingstijden: Woensdag t/m Zaterdag van 13.00 - 17.00

Tentoonstellingsdeelnemers
Milan kunç, Mariëtte Linders, Ronald Ophuis, Thom Puckey, Mariëtte Renssen,
Bea Stienstra, Peter van Straaten, Elise Tak, Jeroen Werner

Financiering en Sponsoring
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Stadsdeel Oost/Watergraafsmeer, Prins Bernhardfonds

Het Münchhausen Syndroom
Een van de uitzonderlijkste avonturen van de legendarische Baron Von Münchhausen is zijn confrontatie met een wolf tijdens een jachtpartij. Om zich te verdedigen steekt de baron zijn arm zo diep in de gapende muil, dat zijn hand het staartbeen bereikt. In één enkele ruk keert hij de wolf binnenste buiten.
De titel van deze tentoonstelling is gebaseerd op een psychische aandoening: het Munchausen Syndroom is een extreme vorm van zelfopgelegde of gedelegeerde hypochondrie die vaak leidt tot ernstige vormen van zelfmutilatie. De lijder aan dit syndroom wenst zichzelf een binnenste buiten gekeerd lichaam toe, waar-van alle spieren, organen en zenuwen, zichtbaar voor de buitenwereld, blootliggen. In wezen is het een schreeuw om aandacht, waarbij het "Münchhausiaans" overdrijven van echte of ingebeelde aandoeningen het voornaamste middel is.

In de negentiende eeuw hebben illustratoren als Gustave Doré en Arthur Rackham pogingen ondernomen om de confrontatie van Von Münchhausen met de wolf te visualiseren. De resultaten bleven echter ver ach-ter bij de kracht van de literaire beschrijving. De perceptie van deze kunstenaars leek niet toegerust te zijn om de rauwheid van deze gebeurtenis letterlijk onder ogen te zien en te vertalen in een beeld.
Voor de tentoonstelling bij Stichting Outline zijn negen kunstenaars uitgenodigd om dit specifieke Von Münchhausen-verhaal te visualiseren. Het anatomische drama van Von Münchhausens confrontatie met de wolf zal ongetwijfeld vele verschillende uitwerkingen hebben, maar alle bijdragen zullen een eensgezinde poging zijn om 'het onmogelijke' vast te leggen. Het Münchhausen Syndroom is in de eerste plaats een ode aan de overdrijving. De bijdragen zullen zich bovendien verhouden tot het centrale thema van het project: het spanningsveld tussen het interieur en het exterieur van het lichaam.

In onze tijd lijkt het lichaam niet meer te worden beschermd door de discretie van de metafoor. De metafoor is immers niet alleen een middel om ons mentale begrip van een gegeven fenomeen in taal of beeld uit te drukken, maar dient ook als gereedschap om datgene dat zich onttrekt aan ons voorstellingsvermogen een vorm van 'tijdelijke behuizing' te geven in ons bewustzijn. Dit voorstellingsvermogen is echter zwaar op de proef gesteld in de loop van de twintigste eeuw. Daarom is het een grote uitdaging om het historische, maar tijdloze motief van het Von Münchhausen-verhaal te koppelen aan de hedendaagse visuele cultuur.
De films die voorafgaande aan de tentoonstellingsopening worden getoond, fungeerden in hun tijd als belangrijke inhoudelijke breekijzers: bestaande conventies (lees: misplaatste sentimenten) over het lichaam worden in deze korte films radicaal doorbroken. Zij vormen een brug tussen de historische perceptie van het lichaam en de smeltkroes van percepties die zich hebben ontwikkeld in onze tijd.

Ronald van Tienhoven, curator

Munchinvitation_Web.JPG