www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: SANEREN - DEPORTEREN - SPECULREN of E
Peter van der Pouw Kraan on Sat, 8 Sep 2001 14:38:33 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: SANEREN - DEPORTEREN - SPECULREN of ECONIMICAL CLEANSING


Leo Lake schreef:

>Economical cleansing is als term godzijdank ook overbodig.
>Het 'op termen' brengen van deze situatie is al, zij het in ruwe vorm,
>gebeurt via het onderscheid tussen het publieke domein en het economische
>domein. Het is geen kwestie van het een over het ander te laten heersen,
>het is een kwestie van plaatsbepaling, een kwestie van het (her)vinden van
>de juiste interactie tussen beide.
>En de rest?... de rest is demagogie.

Die plaatsbepaling is toch juist nodig omdat nu organisatieprincipes uit de
markteconomie te rucksichtloos worden toegepast op het publieke domein?
Waarom zou je het verdrijvingsproces dat daardoor optreedt niet benoemen? 

>We moeten ons juist richten op de bevrijding van het publieke domein,
>niet op de demonisering van de markteconomie.

Ik ben het eens met de term bevrijding. Maar dan is het wel nuttig uit te
spreken waarvan het publieke domein moet worden bevrijd, namelijk van het
toepassen van markteconomische principes op een terrein waar ze niet
thuishoren. Niet de markteconomie wordt bestreden, maar een marktideologie.

Vriendelijke groeten,

Peter van der Pouw Kraan
Peter van der Pouw Kraan (peter {AT} xs4all.nl)

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).