www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: SANEREN - DEPORTEREN - SPECULRENof EC
Leo Lake on Sat, 8 Sep 2001 16:47:44 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: SANEREN - DEPORTEREN - SPECULRENof ECONIMICAL CLEANSING>>>>>>>>>>>>>>>>>> Oorspronkelijk bericht <<<<<<<<<<<<<<<<<<

Op 8-9-2001, 14:42:34, schreef Peter van der Pouw Kraan <peter {AT} xs4all.nl> 
over het thema Re: [Nettime-nl] Tjebbe van Tijen: SANEREN - DEPORTEREN - 
SPECULREN of ECONIMICAL CLEANSING:


> >Economical cleansing is als term godzijdank ook overbodig.
> >Het 'op termen' brengen van deze situatie is al, zij het in ruwe vorm,
> >gebeurt via het onderscheid tussen het publieke domein en het 
economische
> >domein. Het is geen kwestie van het een over het ander te laten heersen,
> >het is een kwestie van plaatsbepaling, een kwestie van het (her)vinden 
van
> >de juiste interactie tussen beide.
> >En de rest?... de rest is demagogie.


> Die plaatsbepaling is toch juist nodig omdat nu organisatieprincipes uit 
de
> markteconomie te rucksichtloos worden toegepast op het publieke domein?
> Waarom zou je het verdrijvingsproces dat daardoor optreedt niet benoemen?


Ja, maar het ging me om de term economical cleansing en daar was mijn 
tirade tegen gericht. Het onderscheid publiek domein/vrije markt is veel 
beter.


Tot het publieke domein horen zaken als zorg, cultuur, onderwijs, 
wetenschap e.d. De grootste vijand in aantal van deze publieke 
subdomeinen is helemaal niet het vrije markt denken, maar eerder een te 
grote bureaucratie, een te grote regelzucht en een immer weer opduikende 
neiging om van normen en waarden wetten te maken. Het publieke domein 
heeft inherente zwaktes die je niet kunt en niet moet wegmoffelen door te 
wijzen op een enkel vijand: de vrije markt ideologie.


Met de term economical cleansing wordt wel degelijk gesuggereerd dat de 
'vrije markt ideologie' de enige echte vijand is. Dat moge voor 
propagandisten een hele comfortabele gedachte zijn, maar het is niet meer 
dan een halve waarheid. De publieke domeinen hebben vele inherente 
zwaktes en het is zelfs zo dat een aantal van die zwaktes zouden kunnen 
worden aangepakt door in de leer te gaan bij de theoretici van de vrije 
markt (met name in de zorg, door daar het idee van de sturing door de 
vraag meer toe te passen). 


Ik wil niet vloeken in de kerk, maar willen we de organisatie van het 
publieke domein als onderwerp serieus nemen dan moeten we leren daar waar 
we kunnen: zelfs bij de vrije markt. Andere manieren om mensen te laten 
samenwerken dan een beroep te doen op prijsmechanismen of bureaucratie 
zijn beslist nodig willen we iets waardevols in het publieke domein 
bewerkstelligen. > >We moeten ons juist richten op de bevrijding van het publieke domein,
> >niet op de demonisering van de markteconomie.


> Ik ben het eens met de term bevrijding. Maar dan is het wel nuttig uit te
> spreken waarvan het publieke domein moet worden bevrijd, namelijk van het
> toepassen van markteconomische principes op een terrein waar ze niet
> thuishoren. Niet de markteconomie wordt bestreden, maar een 
marktideologie.


Bevrijding inderdaad, maar dus niet alleen maar bevrijding van de vrije 
markt ideologie, maar vooral ook een bevrijding van bureaucratie en 
andere interne zwaktes. Met de term economical cleansing projecteer je 
die interne zwaktes te snel op een vijand. Dat lijkt me onverstandig, al 
was het alleen maar omdat je ideologie niet met ideologie moet 
bestrijden. Daar leidt maar tot stenen gooien.L.
E.lake {AT} lake.nl
W http://www.lake.nl

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).