www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Politie & tophoppers
Eveline Lubbers on Wed, 12 Sep 2001 13:43:01 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Politie & tophoppers


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Observant nr 10, september 2001

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Op de site bij Buro Jansen & Janssen:

Speciale aandacht voor Internationale Politiesamenwerking op het terrein
van Openbare Orde. http://www.burojansen.nl/orde/index.htm

Europese plannen tegen grootschalig protest
http://www.burojansen.nl/artikelen/EUplan.htm

Na de uit de hand gelopen bijeenkomsten in onder andere Gothenburg en
Genua is er vanzelfsprekend in diverse actiekringen de vraag gesteld: hoe
nu verder? Maar niet alleen actievoerders worstelen met deze vraag. Ook
regeringsleiders, politievertegenwoordigers en inlichtingendiensten
beraden zich op de manier waarop ze met ‘tophoppers’ en meer in het
algemeen met grootschalige protesten om moeten gaan. Binnen de EU 
worden
in de raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken (de JBZ-raad) vergaande
plannen gemaakt om protesten zoals die de afgelopen tijd heben
plaatsgevonden, tegen te gaan. En hoewel de EU bij monde van de huidige
voorzitter België in een persbericht laat weten ‘(…) dat een van de de
doelstellingen van de Europese Unie is, de Unie te handhaven en te
ontwikkelen als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid.’,
geven de gepresenteerde plannen blijk van een iets andere insteek.

===================================================
LET OP: nieuw FAX-nummer !!!!!
Buro Jansen & Janssen
Postbus 10591
1001 EN Amsterdam
tel. 020-6123202
fax 020-6123202
e-mail: info {AT} burojansen.nl
website: http://www.burojansen.nl
===================================================
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).