www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Fw: Hedenavond in De Balie -speciaal programma VS
Han Speckens on Wed, 12 Sep 2001 15:51:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Fw: Hedenavond in De Balie -speciaal programma VS


 
programma VS

Actualiteitenprogramma in De Balie


Na de ramp in de Verenigde Staten….

Naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Verenigde Staten organiseert De Balie een bijeenkomst met beelden en debat van 20.00 tot 21.30 uur. Toegang vrij. Met onder andere bijdragen van:

Arjo Klamer (econoom Erasmus Universiteit)
Paul Aarts (Midden Oosten Specialist van de Universiteit van Amsterdam),
Meindert Fennema (politicoloog van de Universiteit van Amsterdam),
Farah Karimi (Tweede Kamerlid voor GroenLinks)
Haci Karacaer (directeur Milli Gorus)
Maarten Jan Heijmans (o.a. correspondent Midden Oosten De Volkskrant)
Bert Koenders (Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid)

over de consequenties van de aanslagen voor Amerika, voor de verhouding tussen Amerika en de wereld, voor de verhouding tussen de islamtische wereld en het westen.