www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] flightsimulators
Martin Sjardijn on Wed, 12 Sep 2001 21:48:34 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] flightsimulators


Van vrienden werkzaam bij Martin Air, en vliegfanaten heb ik begrepen,
dat het op zich mogelijk is om te leren vliegen met bijv een B747 dmv een softwarematige flightsimulator op welke plek terwereld dan ook.
Daarvoor zijn voor slimme lui de fysieke mechanische (hydraulische) technieken, zoals die in fysieke flight-simulaters worden gebruikt om trillingen en turbulenties te voelen,
niet nodig. Een flight-simulator crack + maps (overal te vinden op internet met bijv gnotella) zijn voldoende zijn om een "real plane" te leren vliegen in welk gebied dan ook.
 
Martin Sjardijn