www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Wat betekenen de aanslagen in Amerika?
Eveline Lubbers on Thu, 13 Sep 2001 15:52:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Wat betekenen de aanslagen in Amerika?From:           	"Autonoom Centrum" <ac {AT} autonoomcentrum.nl>

Wat betekenen de aanslagen in Amerika?

Voor iedereen die ergens nog een positief gevoel 
mocht hebben door de klap die is uitgedeeld aan 
het 'kapitalistische kwaad' zal ik maar meteen 
duidelijk zijn: volgens mij zijn de gevolgen 
zeer negatief en verstrekkend. Ik denk dat we 
het er wel over eens zijn dat het opofferen van 
burgers voor politieke/ideologische doeleinden 
zonder meer verwerpelijk is. De terreur actie 
kan dan ook zonder enige reserve veroordeeld 
worden. Uiteraard is dit principe algemeen, 
hetgeen betekent dat het niet uit maakt of de 
daders fundamentele moslims of soldaten uit het 
bolwerk van het fundamentalistische christendom 
Amerika zijn. Meedogenloos strategisch denken 
voor eigen belangen houdt geen enkele rekening 
met mensenlevens, dit zien we overal. Amerika 
heeft een lange staat van dienst wat dit betreft 
door directe of indirecte betrokkenheid bij 
conflicten zoals: Vietnam, Panama, Soedan, El 
Salvador, Chili,  Oost -Timor enz.. In al deze 
landen zijn bewust burgerdoelen aangevallen 
waarbij duizenden mensen zijn omgekomen. Gaan we 
uit van het principe dat mensen overal gelijk 
zijn dan is wat mensen is overkomen in deze 
landen niets anders dan wat nu Amerikanen 
overkomt. Er zijn natuurlijk wel een aantal 
verschillen zoals de ideologische context. Het 
zou gaan om een strijd tussen goed en kwaad, 
tussen vrijheidslievende mensen en 'de roden', 
tussen beschaving en Islam. De oorlogen, honger 
en ellende in grote delen van de wereld zouden 
niets met Amerika te maken hebben, maar zijn 
veroorzaakt door gebrek aan beschaving, gebrek 
aan begrip van democratie. De arrogantie, de 
culturele, economische en ideologische 
overheersing van het Westen met als symbool 
Amerika, zorgen voor toenemende frustraties 
onder grote groepen mensen. Dat is de 
voedingsbodem voor aanvallen zoals we nu zien. 
Er zal ook geheel anders gereageerd worden door 
mensen uit de 'Derde Wereld' op het gebeuren dan 
door mensen in het Westen. Afschuw over de 
slachtoffers is er overal, maar juist dat wat de 
schok zo groot maakt, zal verschillend zijn. 
Rampen en menselijk ingrijpen die duizenden 
slachtoffers eisen, gebeuren er veel meer. Het 
gevoel van onveiligheid, rechteloosheid, is er 
voornamelijk in de 'Derde Wereld'. Daar zullen 
ook veel mensen zijn die nu een gevoel hebben 
van 'nu voelen jullie het ook een keer'. De 
oorzaak van geweld wordt daar veelal mede gezien 
in het handelen van Amerika als staat en van 
westerse multinationale ondernemingen. Nu 
blijkt, dat de wereld inderdaad niet zo 
makkelijk is in te delen in beschermde veilige 
staten, die zich af kunnen sluiten van wat er in 
de rest van de wereld gebeurt. Te vrezen valt, 
dat dit besef niet leidt tot ontwikkelingen die 
ten goede komen aan vrede en welvaart voor 
iedereen. Amerika met steun van een aantal 
westerse landen zal in eerste instantie zich 
juist gaan verweren tegen de rest van de wereld. 
Het hart van het kapitalisme namelijk, het 
zakencentrum van de grootste economische macht 
is aangevallen. De gevolgen zijn bedreigend voor 
het kapitalistische systeem. Recessie kan 
toeslaan. Samen met de psychologische effecten 
op de Amerikaanse bevolking zal dit zeker een 
flinke ruk naar rechts betekenen. Oorlog ligt 
dichtbij, om de hoek en er komt een verharding 
van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Het 
zal niet lang duren of migratie en de Islam 
algemeen worden in verband gebracht met 
terrorisme. Racisme zal dan ook toenemen. 
extreemrechts krijgt de wind mee. 

Er komt een heftige Amerikaanse reactie en zoals 
het er nu uit ziet zal dat vooral een aantal 
Islamitische landen betreffen. Alleen een aantal 
kruisraketten afschieten is niet genoeg. Dit 
heeft Amerika de laatste jaren al talloze malen 
gedaan. Voorspelbaar is ook dat frustraties in 
die wereld alleen maar toenemen met alle 
gevolgen van dien.
Terwijl het er de laatste jaren op leek dat het 
kapitalisme langzamerhand wat betreft 
geloofwaardigheid, in een crisis raakte doordat 
de gevolgen van dat kapitalisme steeds minder te 
verkopen waren is deze aanslag wat dit betreft 
een geschenk uit de hemel. De komende jaren 
kunnen weer oorlogsjaren worden, dit keer niet 
in de strijd tegen het communisme maar tegen de 
terrorisme. Zoals veel misdaden die begaan zijn 
door Amerika in het kader van de koude oorlog, 
in de strijd van de beschaving tegen het 
barbaarse communisme, goedgepraat werden zal dat 
in de toekomst onder het mom van de strijd tegen 
het terrorisme en de Islam gebeuren. Oorlog is 
meestal al een manier om een (dreigende) 
economische recessie te overleven.  

Ook allerlei zaken rond privacy-bescherming gaan 
op de helling. De strijd tegen het terrorisme 
zal zowel veel geld als vrijheid van handelen 
geven aan inlichtingendiensten. Maar wat is 
straks 'terrorisme': actiegroepen tegen het neo-
liberalisme? migrantenorganisaties? 
burgerrechtenbewegingen? vrijheidsbewegingen?
Wat betreft het verzet tegen de neo-liberale 
globalisering wordt het veelbetekenend hoe de 
demonstraties tegen de jaarvergadering van 
IMF/Wereldbank op 29 en30 september aanstaande 
in Washington in het huidige klimaat zullen gaan 
verlopen.
De gevolgen van de gebeurtenissen deze week 
hebben dus verstrekkende gevolgen voor iedereen 
en dus ook voor iedereen die de komende jaren 
van plan is zich in te zetten voor een betere 
wereld.
Ik denk dat het noodzakelijk is snel zelf pogen 
te analyseren wat het een en ander betekent en 
hoe daar op te reageren. 


Ed
Autonoom Centrum


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).