www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] nieuws van de vereniging open domein
geert lovink on Fri, 14 Sep 2001 00:25:51 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] nieuws van de vereniging open domein


------------------------------------------------------------
           V O D M A I L  nr.1
      donderdag 13 september 2001
------------------------------------------------------------

* IN DEZE EDITIE

1. Welkom

2. Algemene Ledenvergadering

3. Nieuw bestuur

4. To-Do lijst bestuur

5. Gezocht: Helpdeskmedewerkers

6. Gezocht: Leden kascommissie

7. Frequently Asked Questions

8. Samenvatting discussielijst

------------------------------------------------------------

1. Welkom

Iedere vereniging hoort een eigen medium te hebben om nieuws
weetjes, de agenda en verslagen te kunnen publiceren. Ook de
Vereniging Open Domein (VOD) kan niet zonder zo'n medium.
Vandaar deze eerste VODMAIL, gepubliceerd door het kersverse
nieuwe bestuur van de vereniging, die zich in punt 2 zal
voorstellen.

VODMAIL moet uiteindelijk een regelmatige verschijning worden
op announce {AT} lists.opendomein.nl, maar in de eerste instantie
zal het vooral worden gepost op momenten dat iets nieuws te
melden is.

------------------------------------------------------------

2. Algemene Ledenvergadering

Op de ALV afgelopen donderdag in de Waag in Amsterdam waren
22 leden aanwezig (waarvan zich 2 halverwege de vergadering
terugtrokken) om hun mening te geven over de Vereniging
Open Domein. De -dan nog- bestuursloze VOD dreigde volledig
uit elkaar te vallen wegens meningsverschillen en ruzies.

Voor- en tegenstanders van opheffen troffen elkaar in een 
onzichtbaar, maar duidelijk aanwezig debat, dat uitmondde in
de stemming van een nieuw bestuur. Marko Faas, die zich
eerder had gekandideerd met twee anderen, stond in de eerste
instantie alleen na een serie van terugtrekkingen. Uiteinde-
lijk kreeg hij steun van Emiel en Henk (met zorg voor
monumentenzorg). Ook Raymond wilde zich kandideren, maar
trok zich later terug toen bleek dat hij geen kans maakte.
Marko, Henk en Emiel werden gekozen tot het nieuwe bestuur.
(Zie punt 3 voor een introductie van Marko, Henk en Emiel).

Na een korte pauze was het de beurt aan de statuten.
Spelfouten dienen altijd snel gecorrigeerd te worden en daar
was de ALV het mee eens. Aan de wijzigingen van punten 3.1
en 3.2 ging wat meer discussie vooraf. Het resultaat is dat
de voorstellen van 3.1 wel en die van 3.2 niet werden over-
genomen door de ALV. 
Om de voorstellen wettelijk te laten opnemen, moet een
tweede ALV zich opnieuw uitspreken over de wijzigingen. Pas
daarna kan de notaris ze aanpassen.

De notulen worden gemaakt door Erik van den Muijzenberg en
volgen later.

------------------------------------------------------------
3. Nieuw bestuur

De ALV heeft donderdagavond gekozen voor een nieuw bestuur.
Marko, Henk en Emiel zijn resp. aangesteld als voorzitter,
penningmeester en algemeen bestuurslid. Een secretaris heeft
het nieuwe bestuur nog niet gekozen.

* Marko Faas
Deze 28-jarige journalist heeft een doel voor ogen met VOD.
Hij wil graag een nieuwe format van een digitale stad op-
stellen. 
Marko is al vanaf het begin betrokken bij VOD en heeft mee-
geholpen met de bouw van de opendomein-site.

* Henk Langendijk

Henk voelt zich gehecht aan de goede oude DDS en vond het
erg jammer om te horen dat de stekker er mogelijk uitging.
Toen overname van de oude DDS niet haalbaar bleek, had de
vereniging inmiddels wel een eigen community gekregen met
trekjes van de goede oude DDS. Er waren plannen genoeg om
iets moois te maken. Helaas ontstond er ruzie zodat de
gepensioneerde Henk de vereniging nu eerst wil consolideren.
Om vandaaruit dan zo veel mogelijk van de goede ideeen
alsnog te verwezenlijken.

* Emiel 

Een van de belangrijkste peilers van VOD is de techniek. De
servers moeten worden beveiligd, de diensten moeten werken.
Dat is waar de Emiel komt kijken. Het hart van deze 25-jarige
systeembeheerder ligt bij de techniek. Daar is hij op zijn
best. Emiel heeft veel plannen voor DeDS, maar ook andere
ideeen voor projecten met een technische invalshoek.

------------------------------------------------------------

4. To-Dolijst

De to-dolijst van het bestuur staat behoorlijk vol. Een greep
uit de activiteiten:
- Inschrijven bij de Kamer van Koophandel;
- Openen van een nieuw postbusnummer;
- Overschrijven van bank- en gironummers;
- Contact leggen met Intouch, Extended Internet en Discan,
 die VOD sponsoren met hosting, domeinen en hardware.
- Maken van contacten en procedures voor de systeembeheerders
- Formaliseren van leden;
- Uitzoeken van bestaande contracten;
- Uitzoeken van financien;
- Opstellen agenda en prikken datum volgende ALV;
- Maken beleidsdocument.

------------------------------------------------------------

5. Gezocht: Helpdeskmedewerkers

DeDS heeft inmiddels meer dan 400 mensen die zich hebben
ingeschreven. Velen daarvan redden zich prima, maar een 
aantal heeft toch hulp nodig. Daarom zoekt het bestuur leden
die zich enkele uren per week vragen willen beantwoorden en
mailtjes willen sturen. De looptijd van de helpdesk is in
principe oneindig.

Behalve het beantwoorden, is ook hulp nodig bij het maken 
van een FAQ. Liefst door iemand die ook technisch goed
onderlegd is. Het project, waar al een begin mee is gemaakt,
gaat enkele uurtjes kosten en zal daarna zijn afgerond.

------------------------------------------------------------

6. Gezocht: Leden kascommissie

De huidige kascommissie heeft in de Algemene Ledenverga-
dering aangegeven te willen stoppen. Dat betekent dat VOD
een nieuwe kascommissie moet aanstellen in de volgende ALV.
Daarvoor worden twee nieuwe mensen gezocht. Naar schatting
kost het eens in de maand enkele uurtjes. Vlak voor de ALV
moeten de boeken en de balans worden nagekeken. De eerste
ALV waar de nieuwe kascommissie mee te maken krijgt, wordt
- als alles goed gaat - ergens in april 2002 gehouden.

------------------------------------------------------------

7. Frequently Asked Questions

* Waarom post het bestuur niet op de discussielijst?
Het huidige bestuur is van mening dat die lijst een van de
oorzaken is van de problemen in het voorgaande besturen.
Deze lijst werkt heel direct en dan komen per definitie
meningen van individuele bestuursleden naar voren. Naderhand
blijkt dan soms, dat deze meningen niet door het gehele
bestuur worden ondersteund. Dat leidt tot spanningen binnen
het bestuur, en dat willen we voorkomen.

* Wie heeft nu toegang tot de DeDS-servers (en daarmee 
 misschien tot mijn prive-mail?)
Behalve jezelf kunnen systeembeheerders altijd bij deze
mail. Het bestuur zal deze mensen officieel aanstellen en
een geheimhoudingsverklaring laten tekenen. Om te voorkomen
dat anderen in systemen kunnen komen, wordt momenteel hard
gewerkt aan de beveiliging.

* Waarom heeft het bestuur nog geen beleidsplan?
We hebben voorlopig 3 geheime beleidsplannen, en als we
daarvan 1 goed plan hebben gemaakt, komen we er pas mee
naar buiten.

* Wanneer is de volgende Algemene Ledenvergadering (ALV)?
Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Wel moet
een ALV worden gehouden minimaal twee en maximaal vier weken
na de vorige. Dit omdat in de ALV van afgelopen donderdag
een statutenwijziging is voorgesteld. Omdat ongeveer 1/5 van
de leden de ALV heeft meegemaakt, moet een tweede worden
gehouden.

Het bestuur is overigens nog op zoek naar een goede, rustige
en liefst gratis locatie voor de ALV. Dit kan ook in andere
steden dan in Amsterdam zijn. Suggesties kun je mailen naar:
mailto: bestuur {AT} opendomein.nl

* Ik wil graag een idee uitwerken. Kan VOD me helpen?
Motiveer je idee in een mail naar het bestuur
(mailto: bestuur {AT} opendomein.nl) en dan zou VOD je 
mogelijk kunnen helpen met een e-maillijst, ruimte op de
server en een oproep voor vrijwilligers.

------------------------------------------------------------

8. Samenvatting discussielijst

Voor de ALV ontspint zich een discussie over de kandidatuur van
drie mensen als blok. Is dat wel of niet democratisch is. Een
helder antwoord wordt niet op gegeven, aangezien een aantal
mensen voor en een aantal tegen blijven.

De opheffing van VOD. blijkt ook een heikel punt. Helemaal nadat
twee van de drie kandidaten zich alsnog terugtrekken. Kan Marko,
de overgebleven en op dat moment enige kandidaat, VOD alleen
besturen? 

Stel er komt geen bestuur en VOD wordt opgeheven, wat te doen
met DeDS? Op de lijst worden een aantal suggesties gepost:
weggeven aan ASCII, onderbrengen bij de originele stichting DDS
of voort laten zetten door de systeembeheerders. Opheffen van
DeDS komt vreemd genoeg niet ter sprake.

Uiteindelijk hoeft daar geen antwoord op te komen, omdat tijdens
de ALV enkele mensen opstaan die Marko willen steunen in het
besturen van VOD. 

Vrijwel direct na de ALV komen de vragen over vrijwilligers. Wie
doet wat? Aangezien geen helder antwoord komt, is het snel
duidelijk dat het bestuur zich daarmee moet bemoeien. Hetzelfde
geldt voor een uitgebreid beleidsdocument. Wat gaat VOD naar toe?

Nadat een ex-lid en ex-bestuurder aangeeft dat DeDS mogelijk
niet zo goed beveiligd was, barst de bom. Onder het subject
'compromised' verschijnen beschuldigingen en oplossingen. En
er duikt een anonieme poster op. Aangezien de beveiliging
minder zwaar is aangetast dan in de eerste instantie wordt
gedacht, ontspint de discussie zich over anonimiteit. Zou een
anonieme remailer interessant voor VOD zijn? Direct worden
allerlei oplossingen aangedragen, juridische grenzen verkent
en dat zonder scheldpartijen. De overgebleven leden op de
discussielijst worden zowaar optimistisch...

============================================================
Vodmail is een onregelmatig verschijnende e-mailnieuwsbrief
die wordt verspreid via announce {AT} lists.opendomein.nl
Opmerkingen, suggesties, kritiek zijn altijd welkom op
bestuur {AT} opendomein.nl
============================================================
 ______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).