www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] "Xinoehpoel": helderziende of medeplichtige? gearrestee
R.J.Reekers on Fri, 14 Sep 2001 11:05:52 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] "Xinoehpoel": helderziende of medeplichtige? gearresteerd!?


He Michael van Eeden e.a.,

Allereerst juw naam, very suspicious... Vertel es ff heel snel aan de baas dat ie hier maar zsm  tekst en uitleg moet geven. Niet zozeer over onze daden, meer over de manier waarop wij hem zogenaamd moeten eren. Nou moet het maar eens afgelopen zijn, we zijn al vanaf Abraham aan het raden. Hoelang was dat ook alweer geleden??

Nee, zonder dollen, bizar bericht man! Uiteindelijk zal het wel niet zo mysterieus zijn, en heeft ie het via-via of zo gehoord en zich met een dodelijk genoegen verkneukeld om de wetenschap die hij (of zij natuurlijk) alleen had. De werkelijkheid blijkt soms gekker dan elk mysterie dat wij kunnen bedenken.

Nu ik jullie toch (s)preek ;-) Het is wel bijzonder dat wij pittig ook kunnen discussieren over de persoonlijke statements die we hier voorbij hebben zien komen. Toch daag ik eenieder uit die zich aangesproken voelt om de scherpte en de energie niet alleen tegen elkaar maar ook constructief te gebruiken. Volgens mij liggen hier kansen om de wereld te verbeteren. Een verschrikkelijke uitspraak inderdaad en ik had nooit gedacht dat ik zoiets zou doen, maar wie geinteresseerd is en z'n verstand op nul zet en dit over zich heen laat komen, begrijpt dat er een reele kans is op succes. Overigens wil ik dat niet alleen, integendeel, dan werkt het juist niet. Vandaar dit bericht, vandaar dit begin.

Ik maak mij zorgen, en ik hoop dat ik postings ga lezen waardoor dat minder wordt. Maar ik maak mij zorgen. Scenario 1, het rampscenrio. .
[][][]

Er wordt beyond reasonable doubt -- alhoewel Amerikanen zelfs daar fouten mee maken -- aangetoond dat het aanslag van Islamitisch-fundementalistische aard  is. En er komt een kei- en keiharde reactie(reeks). Dan zou het kunnen gebeuren dat al die gematigd tot neutrale Moslims in de wereld (verreweg de meesten) wel eens wat meer naar het extreme kunnen opschuiven. Zeg nou eens dat 15 procent in de fundamentalistische zone komt. Noa-hou, als je toch al weinig te verliezen hebt, dan kunnen er tussen die lieden wederom hele rare gekken tussen zitten. Ennu, zoiets weet je niet binnen een aantal maanden, of zelfs enkele jaren. Zo'n reactie als ik bedoel op deze terreur zal een waar spiegelbeeld zijn; ook wat mediacoverage betreft trouwens. Of dit scenario al dan niet uitkomt, dat weet je pas een generatie later. Brrr...
 

Scenario 2 -- Likely beyond rasonable doubt

De economische echo's. 500 Bedrijven/filialen die er werkelijk toe doen in de wereld (anders zaten ze daar niet) die zijn gewoon weg. Tuurlijk wordt zoiets snel opgevuld.
Een vacuum vult zichzelf ook weer snel. Maar goed, er is nu wel een aardige punt uit de taart. De totale massa is kleiner geworden, en het zal even duren (snel -- in het licht van de
eeuwigheid) eer we/ze weer op het niveau van maandag zitten. En het ging al niet zo best...

Scenario 2"-en
Tja, wat valt er af te leiden uit een voor ons ongekende economische neergang? Bedenk ze maar, je wordt er in elk geval niet vrolijk van.

Nu komt het wereldverbeteren, en ik begin met mijzelf. Door het hier te vertellen.

Toch kunnen we wat tegen tegenwind maken, tegen beide scenario's. En dat is geluiden gaan uitzenden -- naast wat we er nu van zien --  dat we (en "we" zijn de mensen achter de boodschap) nu heel voorzichtig moeten zijn. Zo zouden we voor onszelf het enorme leed eens moeten terugbrengen naar het individuele niveau. Verschrikkelijk uiteraard, maar gelijkwaardig aan het enorme leed wat de Palestijnse families wordt aangedaan, wat eveneens weer op individueel niveau gelijkwaardig is aan de intense sorrow in Israelische gezinnen. Tuurlijk is de kwantiteit in de VS (nu ff) hoger, maar de kwaliteit van het leed om het bizar uit te drukken, is niet meer of minder. En als het wel meer is, dan gaat dat over de economische devastation. Kijk, en daar ligt de crux, denk ik.

We zijn hoedanoook op de goede weg. Alleen moet de boel wat eerlijker worden verdeeld; de angel van ontevredenheid en haat moet eruit. En iedereen moet in principe dezelfde
uitgangspositie krijgen, vanaf dag 1 in de wieg. He, da's toevallig, dat zijn nou net een paar essenties van belangrijke VN-resoluties ;-) ! Daar moeten we ALLEMAAL hard voor werken. Nu helemaal. Het westen een beetje harder werken ervoor -- mooie kans, against all odds!! -- dan de rest; het westen heeft het meeste en beste gereedschap ervoor in huis. En de anti-globalisten hebben een punt, maar zijn niet realistisch. Zoals Peperkamp terecht opmerkte wil de meerderheid der Menschheid die Ferrari voor de deur. Of in elk geval niet biologisch-dynamisch boeren in droog Afrika. Nee, money we've chosen, money it is!

Let's also do something REAL with it.

Tot de periode dat de boel gelijkelijk verdeeld is, moeten we ons behelpen met maatregelen als: controle en deur-op-slot. Gekken zijn niet te vertrouwen. Maar hou zelf het vertrouwen, wees geen gek. En, heeeeel belangrijk, we moeten iets hebben naast BEZIT om naar te streven.

Mensen tot zover mijn oplossing. Graag constructieve bijdragen. Heb ik, hebben wij, redenen om "echt" bezorgd te zijn? Ik vraag dit namelijk ook voor mijn organisatie die het bovenstaande wil gaan uitzenden als ik -- we hopelijjk -- eruit ben. Ik heb met bestaande marketingtruc'en een strategie bedacht om massa's mensen te mobiliseren, en ik stond op het punt  -- zie vooral de tijd (grumble!) -- eraan te beginnen  (voor de 4e keer ;-), toen gebeurde dit. Dames en heren, daar is Mars weer. Om te beginnen. De ruimte wordt de lijm der naties, net zoals iedere cultuur kan genieten van een mooie bloem. En iedereen die buiten de dampkring is geweest, of eraan mee heeft gewerkt, kan deze stelling beamen.
 
Laten we -- of ik doe dat in elk geval --  hopen dat Doubya (schrijf je dat zo?) z'n kop niet verliest. Kok is zo gek nog niet.

Richard