www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
Ronald van Raaij on Fri, 14 Sep 2001 12:47:22 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


Felipe,


Ben het gedeeltelijk eens met je analyse, maar ze gaat m.i. niet ver genoeg.
Ik denk dat je je de vraag moet stellen, WAAROM is juist de VS het doelwit?

In de volkskrant stond enige tijd geleden een interview met een iemand die
zich had gespecialiseerd in het vraagstuk waarom fundamentalisten
fundamentalisten worden. Haar hoofdconclusie was: Angst, angst voor een
maatschappij die hen ontglipt, die ze als bedreigend ervaren.

Projecteer je dat over de haatgevoelens die in veel niet-westerse landen (en
overigens ook bij sommigen in europa) bestaat tegenover de VS, en in ieder
geval tegen bepaalde delen van de cultuur die daarvandaan komt, dan heb ik
het idee, dat de 'groundswell' van die emoties komt door de verregaande
'MacDonaldisering' van de wereld. Met andere woorden, mensen staan hulpeloos
toe te kijken terwijl hun cultuur wordt vernietigd. Aan de andere kant
*willen* ze wel graag (een aantal van) de voordelen die een verwesterde
cultuur met zich mee brengt.
Tegelijkertijd, leeft (niet geheel onterecht) het idee dat we in het westen
zo rijk en hedonistisch kunnen zijn *dankzij* de armoede bij hen.

De oplossing die Colin Powell voorstelt, een wereldwijde coalitie tegen
terrorisme om het uit te roeien, kan dus alleen maar werken als je die
gevoelens wegneemt, anders hou je de kweekvijver in stand.

Dat betekent dat het westen (en met name de VS) de arrogantie die men al
had, en die sinds het vallen van de Berlijnse muur alleen maar
onuitstaanbaarder is geworden zal moeten laten varen, en moeten leren andere
culturen met het respect te bejegenen dat ze verdienen. En dat geldt niet
voor regeringen en diplomaten want die hebben daarvoor doorgeleerd, maar
voor de 'economische oorlog'.
Bijvoorbeeld zouden marketing buro's m.i. het pushen van 'The American
Dream' en 'The American Way of Life' en soortgelijke uitingen in andere
landen moeten staken. Het werkt dan hopelijk mee te voorkomen dat andere
culturen steeds meer de indruk krijgen dat ze een amerikaanse kolonie zijn
tegen wil en dank.
Dat wat betreft perceptie, op het reŽele economische en politieke vlak,
zouden regeringen en internationale organisaties (en weer met name de VS)
moeten stoppen met het pushen van het westerse democratische gedachtengoed
als panacee. Ook dat heeft weer met respect te maken. Ik begrijp niet waar
het idee vandaan gekomen is, dat je *eerst* democratie moet hebben, en dat
daarna alles vanzelf gaat. Dat is in het westen ook niet zo gebeurd. Met
andere woorden, geef landen steun om een solide economische baisis op te
bouwen die binnen hun cultuur past, zonder daar eisen bij te stellen. Pas
als die basis er is, heeft democratie enige levensvatbaarheid.
(Overigens om een zijlijn te voorkomen: de steun wel een vorm hebben waarbij
ze natuurlijk niet in de privezakken van een machthebber verdwijnt)


Is (gedoseerd) geweld een antwoord?
In mijn optiek helaas wel. Ook dat vindt overigens zijn oorsprong in de
cultuur waarmee je te maken hebt. Arabieren en aziaten zijn
rasonderhandelaars, ze doen de hele dag niks anders ;-) De oorspong van de
Golfoorlog laat zien waar een dergelijke cultuur in confrontatie met
westerse diplomatie volkomen verkeerd kan aflopen. Anders gezegd: het moet
heel duidelijk zijn 'when the gloves come off'. Je verliest anders ook het
kleine beetje respect wat men nog kan opbrengen voor de 'verwaten westerse
cultuur'.

Overigens ben ik het ook niet eens met Fransico die zegt dat we daders maar
moeten opsluiten. Hoe zeer ik ook tegen de doodstraf ben, ik herinner me nog
de situaties uit de jaren 70 en 80, toen voor iedere gevangen kaper er 2 of
3 nieuwe kapingen en gijzelingen ontstonden. Nieuwe gevangenen betekent dat
we dat risico opnieuw lopen.... Dus bij deze een knuppel in het hoenderhok:
Kun je in gemoede je bevolking blootstellen aan dat risico? En dwingt je dat
niet tot het ter doodbrengen van daders om nieuwe acties (en met name
onschuldige slactoffers) te voorkomen?


Groet
Ronald van Raaij

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).