www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Re: Islamic Jihad, what is next?
Case Roole on Sat, 15 Sep 2001 14:00:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Re: Islamic Jihad, what is next?


On Saturday 15 September 2001 11:37, ReindeR Rustema wrote:
> At 14:25 +1000 15/9/01, felipe rodriquez wrote:
> >Een aantal van de vragen die iemand op nettime-l stelde kwamen ook hier
> > aan de orde. Vandaar mijn cc aan deze lijst.
>
> Samen te vatten als: De VS moeten hun welvaart delen met de mensen in
> de Arabische regio in plaats van ze te bevechten. "Spread wealth, not
> war". Nu krijgen de terroristen en hun organisaties steun omdat de
> lokale bevolking daar het meest van te verwachten heeft . De VS koopt
> hoogstens de olie waarvan de opbrengst naar de ondemocratische
> machthebbers daar gaat. Zoiets?
>
> Een eventuele anti-terrorisme belasting waarbij de dollars naar
> niet-Amerikanen gaan lijkt me niet een concept dat Bush c.s. kan
> verkopen bij de achterban. 

Een systeem dat beter werkt dan "spread wealth" is het openstellen van 
migratie. Als ik in het dorpje in de Achterhoek was gebleven waar ik vandaan 
kom dan zou ik veel mogelijkheden hebben gemist - en nooit zo beleerd en 
welvarend zijn geworden. Dit contrast geldt natuurlijk nog veel sterker voor 
gebieden die meer afgelegen liggen van het centrum van welvaart dan de 
Achterhoek.

Omdat migratie binnen de EU mogelijk is zijn wij al bang voor de vele 
spanjaarden, arme ex-oost-duitsers, en over een mogelijke toetreding van 
Polen en andere midden-europese landen. Om nog maar te zwijgen van Turkije 
dat ook best tot de EU wil toetreden. Als ik me niet vergis zou daarmee 
overigens het meest bevolkingsrijke land van de EU een moslemnatie zijn.

Armoede wordt in het westen vergoelijkt door te verwijzen naar het blinde - 
in de zin van rechtvaardige - marktmechanisme. Dat marktmechanisme wordt 
echter met betrekking tot het bestaan van armoede in belangrijke mate 
gefrustreerd door de opdeling van de wereld in reservaten. Wie ideologisch 
vrije markten bepleit zou geen condities mogen stellen aan het toelaten van 
mensen die afkomstig zijn van buiten het "eigen" grondgebied om daar te wonen 
en te werken.

De meeste mensen in het westen zien het marktmechanisme door een waas van 
nationalisme. Wij vinden het wel goed zoals is en gaan er niet teveel over 
nadenken.

Als we dat wel zouden doen dan zou het idee om te betalen voor grotere 
welvaart elders ons nog een stuk beter bevalt dan het vrijgeven van migratie.

> Een paar miljard extra voor hi-tech
> militaire gadgets en het inperken van de vrijheden van iedereen in de
> vrije wereld krijgt vast wel de handen op elkaar. Misschien dan toch
> maar via een internationale alliantie proberen alles wat lijkt op
> koloniale structuren om te buigen? Zal ook ten koste moeten gaan van
> de westerse welvaart, daar krijg je ook geen stemming mee.
>
> Gezien de onoverbrugbare tegenstellingen zie ik dan toch eerder een
> wereldwijde oorlog ontstaan...

Een boek welke een diep indruk op mij heeft gemaakt is "The Pursuit of Power" 
van de geschiedkundige William McNeill. Kortweg betreft het boek de relatie 
tussen militaire macht, structuur van de samenleving en technologie. Uit een 
recensie op het internet plukte ik het volgende fragment:

"McNeill goes on to examine the ways market forces worked to propel Europe to 
its position of world dominance.  He concludes that while Europe provided a 
unique setting for market economics to drive military development, the two 
world wars of this century may herald a return to a command-style economies, 
as bureaucratic, planned economies which originated in the pressures of war 
become permanent and pervasive across the globe."

Het amerikaanse economische beleid van "military keynesianism" is de 
afgelopen decennia behoorlijk succesvol gebleken. Bush een groot voorstander 
van dit beleid. Omdat een dergelijk beleid kostbaar is en veel 
overheidsbemoeienis met de economie vereist dient het blijvend gemotiveerd te 
worden. Daarom is het nodig regelmatig weer een "America's New War" te 
starten.

Om daders en medeplichtigen van de wandaad in New York te straffen is niet 
noodzakelijkerwijze militaire macht nodig. Toch heeft het geen moment buiten 
kijf gestaan in de VS dat militair "teruggeslagen" moet worden. Voor de VS is 
een nieuwe oorlog business as usual, een noodzakelijk element van de wijze 
waarop de samenleving is geordend en de economie draaiend wordt gehouden. 
"America's New War" is gewoon "This Year's War". 

Daarmee zie ik echter zeker geen "wereldwijde oorlog" ontstaan omdat het 
militaire overwicht van de VS te volledig is. Dat vind ik overigens een heel 
positief aspect van dat overwicht. Nu maar hopen dat de routine van militaire 
actie zoveel mogelijk gecombineerd wordt met het op een rechtvaardige wijze 
uitvoeren van het vinden en berechten van schuldigen, en dat de rol van de 
luide roep om wraak van amerikaanse burgers wordt geminimaliseerd.

-cjr

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).