www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
M Grootveld on Sat, 15 Sep 2001 14:58:45 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


op 13-09-2001 10:14 schreef felipe rodriquez op felipe {AT} xs4all.nl:

> ISLAMIC JIHAD, what is next ?
> (c) Felipe Rodriquez
> 
> 
> INTRODUCTION
> 
> The attack on the World Trade Center in New York is a new phase in an
> ongoing global religious and ideological conflict. This conflict started in
> 1990, with the gulf war.

Volgens mij is het, als het al mogelijk is een begindatum voor dit conflict
aan te geven, in 1979 in Afghanistan begonnen. Toen was er vooral sympathie
voor de mujaheddin die de wapens hadden opgenomen tegen de communistische
vazallen in Kaboel en maakte niemand zich erg druk om de niet eens zo
vreselijk heimelijke steun die de moslimstrijders van de CIA kregen (zie ook
het verhaal van Michael Moore in het bericht dat Kees/Ventana gisteren naar
nettime.nl stuurde). Achteraf kun je waarschijnlijk stellen dat destijds een
ware doos van Pandora is geopend en dat we nu met de gevolgen daarvan
geconfronteerd worden. In dit verband is het op zijn minst ironisch om nu in
de krant (de Volkskrant van gisteren) te lezen dat "Rusland de VS kan helpen
bij een vergeldingsactie op Afghanistan".

> Hamas and Hizbollah have integrated Islamic thought in their society by
> providing numerous services to their communities. Schools and hospitals are
> provided for free or at cost. And they materially support families, widows
> and orphans that have been victims of aggression by their enemies. Hizbollah
> operates numerous businesses, that together with donations fund the
> activities of the organization. These social activities provide the
> organizations with enormous popular support, it is an effective way of
> disseminating the virtues of Islam, and strengthening its base. It has also
> created a strong platform to recruit martyrs for the violent Jihad (Holy
> War) against Israel and its allies.

Toch weet ik niet zeker of die sociale activiteiten van Hamas en Hizbollah
nou werkelijk de voornaamste reden voor hun grote populariteit onder de
lokale bevolking zijn. Als gratis onderwijs en gratis medische voorzieningen
een dergelijk effect hebben, zou de DDR vandaag de dag waarschijnlijk nog
bestaan en had de Berlijnse Muur niet gebouwd hoeven worden. Ik ben bang dat
de aantrekkingskracht van dit soort organisaties toch vooral schuilt in de
radicaliteit van hun standpunten en acties.
 
> From documentation that was seized in Africa, after the Nairobi bombing,
> there is a strong indication that a cell structure was used to limit the
> risks to the terrorist organization that hit the African embassies,
> allegedly the same organization that hit the WTC in 2001. A cell structure
> is often used by violent groups. It is implemented in such a way that cell
> members only know a limited amount of members of the organization, and only
> have limited access to information about the planned activities of the
> group. Typically cell members only know the coordinator of the cell, and the
> coordinator only knows one higher placed member of the organization. The aim
> of the cell structure is to protect the organization, in case of arrests and
> torturous interrogations.

Een van de meest opmerkelijke aspecten van de gebeurtenissen van afgelopen
week is dat je kunt zien dat het concept van de decentrale netwerkstructuur,
waarover sinds de opkomst van het Internet al veel is geschreven, nu
definitief vorm heeft gekregen, zowel aan de kant van de terroristen als wat
betreft de kapitalistische infrastructuur waarop ze het gemunt hadden.
Gisteren (of was het eergisteren?) hoorde ik een bankier van ING in NOVA
zeggen dat in 1993 (het jaar van de eerste aanslag op het WTC in New York)
de back-ups van de computersystemen en -bestanden uit de ene toren nog in de
andere toren waren opgeslagen. Sindsdien heeft men deze back-ups wijselijk
door het hele land verspreid, zodat de gevolgen voor de financiële wereld
beperkt zullen blijven.
 
> Much will depend on the actions of the US and NATO. Pinpoint retaliation by
> them is not possible, because they are fighting an invisible enemy.

Het is deze onzichtbaarheid van de vijand, maar vooral de manier waarop de
westerse media proberen die vijand toch een gezicht te geven, die mij het
meeste zorgen baart. Iedereen met een Arabisch voorkomen is nu bij voorbaat
verdacht. Mensen worden met naam en toenaam als dader gebrandmerkt, zonder
dat absolute zekerheid bestaat over de vraag of zij wel iets met de aanslag
te maken hebben (en dan heb ik het niet eens over Bin Laden, maar over twee
Arabische broers uit Florida die aanvankelijk door CNN en anderen als kaper
en medeplichtige genoemd werden en die later onschuldig bleken te zijn).

> President Bush has already stated that no difference will be made between
> those countries that harbor terrorists, and the terrorists themselves.
> Therefore it is likely that the US and NATO will shed the blood of innocent
> Muslims, causing increasing popular support for the Jihad. Retaliation by
> the US and NATO would be a precedent for the organisers of the Jihad to
> engage in further attacks and further retaliation.

Als Bush, Powell en Rumsfeld menen wat zij zeggen, kan dat niets anders
betekenen dan dat binnenkort een of meer atoomwapens tegen Afghanistan
ingezet worden. Dat hoeft geen waterstofbom à la Hirosjima te zijn. Sinds
1945 zijn er kernwapens ontwikkeld die veel nauwkeuriger zijn (denk aan de
tactische atoomwapens waar eind jaren zeventig zoveel over te doen was).
Maar als je wilt dat de terroristenkampen in Afghanistan van de kaart
geveegd worden, kun je niet volstaan met een paar conventionele
kruisraketten. Gisteren hoorde ik dat onze nationale defensiedeskundige Rob
van Wijk ook met zoveel woorden op de televisie zeggen. Hij had zojuist in
Genève een bijeenkomst van defensiedeskundigen uit de hele wereld bijgewoond
en de onvermijdelijke conclusie van het gezelschap daar luidde dat als je
werkelijk iets wilt ondernemen, atoomwapens de enige optie zijn.
Daarom benauwt het me ook zo dat Nederland zonder slag of stoot akkoord is
gegaan met het activeren van artikel 5 van het NAVO-verdrag, waardoor wij
straks met zijn allen medeplichtig zijn aan wat Amerika als een passende
vergelding ziet. Ondertussen worden de geesten door de media wel langzaam
rijp gemaakt voor een grootscheepse wraakactie door voortdurend te reppen
van de 'oorlog tegen het internationale terrorisme' en de noodzaak om
solidair te zijn met de Amerikanen.


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).