www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
ReindeR Rustema on Mon, 17 Sep 2001 10:19:27 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


At 02:17 +0200 17/9/01, Francisco van Jole wrote:
>denk je dat het gezien de
>verdere ontwikkelingen verstandig is het ook als zodanig te beschouwen? Of
>denk je dat het de voorkeur heeft om het te zien als een zaak die een veel
>grotere groep landen raakt, waaronder dit land? Ik kies voor die
>laatste benadering. Ten eerste omdat het zo voelt,

Ja, het voelt wel zo. Zeg ik als iemand met regelmatig opspelende
verlangens om naar New York te emigreren.


>ten tweede omdat ik me in dit geval solidair voel met de Amerikanen

Ik voel ook solidariteit met de Amerikanen en de ellende die ze over
zich heen krijgen. Alleen zodra het over het buitenlands beleid gaat,
of de dominante ideologie in het politieke bedrijf daar, begin ik te
twijfelen. Dat komt regelmatig *zo* vreemd op mij over dat ik daar al
een groot verschil zie. Iets dat mij verhinderd om volledig te mee te
leven met Amerika. Ook in deze tijden zie ik me niet kritiekloos
achter de president scharen zoals nu de bedoeling is daar. Zelfs niet
nadat Clinton daartoe heeft opgeroepen. Zoals ze zich hebben
geprofileerd de afgelopen decennia in den vreemde, met name in het
Midden-Oosten, zie ik het vooral perfect uit te leggen als provocatie
aan de mensen daar. En aan dat provocerende gedrag daar heb ik part
nog deel gehad. I am a loving guy namelijk, make no mistake.


>ten derde omdat ik vermoed dat om verdere escalatie te voorkomen een
>mogelijk antwoord
>beter in internationaal verband bedacht en uitgevoerd kan worden.


Dat is sowieso een goed plan, maar dat is wat mij betreft eerder een
tactiek om het Amerikaanse buitenlandse beleid nog een beetje te
proberen te be´nvloeden, te matigen, dan dat het is om in de pas met
Amerika een sterkere vuist te maken richting bad guys.


--
ReindeR


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).