www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Persverklaring V2 inzake Las Palmas
Marjolein Berger on Mon, 17 Sep 2001 15:04:03 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Persverklaring V2 inzake Las Palmas


Persverklaring V2_Organisatie naar aanleiding van de keuze van de gemeente Rotterdam om de plannen voor het Centrum voor Beeldcultuur en Mediatechnologie niet verder te ondersteunen.

Afgelopen vrijdag 14 september heeft wethouder Kombrink besloten het project Las Palmas te beŽindigen. Las Palmas moest het Internationale Centrum voor Beeldcultuur en Mediatechnologie worden in Rotterdam. V2_Organisatie ziet de keuze van wethouder Kombrink als een gevolg van de turbulente geschiedenis van dit project en de voortdurende aanpassingen (inhoudelijk als ook organisatorisch) die in het project gemaakt moesten worden na het afhaken in dit project van het Filmmuseum (begin 2000) en het NFA Nederlands Foto Archief (eind augustus 2001). V2 is echter wel teleurgesteld dat een dergelijk besluit genomen moest worden, aangezien de behoefte aan een interdisciplinair centrum rond kunst en media(technologie) groot is in Rotterdam en Nederland.

Het was aanvankelijk de ambitie van de participerende instellingen, het Filmmuseum, V2_Organisatie, het Nederlands Foto Instituut (NFI), het Nederlands Foto Archief (NFA) en het Nederlands Foto Restauratie Atelier (NfrA) een structuur op te zetten waarin de instellingen vanuit een autonome positie in het project zouden stappen en het project vanuit die positie te ontwikkelen terwijl daaroverheen een laag zou komen waar de wisselwerking tussen de media en hun invloed op andere (kunst)disciplines zichtbaar zou worden De Raad van Cultuur heeft van begin af aan aangedrongen op een meer geÔntegreerde organisatie. Een organisatorische integratie was voor alle partijen echter een serieus discussiepunt.
Een inhoudelijk concept voor het gehele project was volgens V2 echter wel noodzakelijk om het project sterk te kunnen ontwikkelen. Het afhaken van het Filmmuseum was een enorme verzwakking van het aanvankelijke concept dat bijgesteld moest worden.
De ontwikkeling hiervan is erg laat op gang gekomen en kwam moeilijk van de grond omdat structuur, personeelsbezetting (toporganisatie) en posities op dat moment als belangrijker gezien werden dan het inhoudelijk concept. Hierdoor ontstond een onhoudbare onbalans tussen inhoud en organisatie en de volgorde van ontwikkeling.
Dit leidde in juni 2001 tot een impasse omdat er geen overeenstemming bereikt kon worden over de organisatorische uitwerking van een concept dat toen ter tafel lag en waarin interdisciplinariteit en mediatechnologie in relatie tot de specifieke media de leidraad vormden, dit model kende een verregaande integratie met navenante topstructuur. Hierop schakelde wethouder Kombrink de heer van Meggelen in die een model voor de organisatie ontwikkelde waarop de instellingen Ja of Nee konden zeggen en bij een neen zou het project voorbij zijn volgens Kombrink. Het model van Meggelen baseert zich op een organisatie met veel autonome ruimte voor de specifieke media, met daarnaast en daar doorheen een interdisciplinaire poot waarin mediatechnologie in de context van innovatie en ontwikkeltaken, een hoofdrol spelen. In het artikel van het NRC d.d. 14 september wordt de organisatorische uitwerking neergezet van het model van Meggelen.

Dit model was reden voor het NFA om zich terug te trekken uit het Las Palmasproject, de andere instellingen hebben het model aanvaard als uitgangspunt.
Na het afhaken van het Filmmuseum en nu ook het NFA werd de basis van Las Palmas teruggebracht tot twee organisatie, het NFI met naast hen het NFRA - Nederlands Foto Restauratie Atelier - en V2_Organisatie (qua medewerkers veruit de grootste organisatie geworden door het vertrek van het NFA). De fotografie poot binnen Las Palmas kreeg door het vertrek van het NFA een aderlating die de positie van NFI in het geheel zo sterk veranderde dat het model van Meggelen voor deze organisatie niet langer houdbaar was. Hierop ontstond een nieuwe impasse die afgelopen vrijdag tot het besluit van de wethouder leidde.
Het concept voor het ICB&M was inmiddels gereduceerd tot de vraag hoe de samenwerking tussen het NFI en V2 vorm zou kunnen krijgen en welke meerwaarde die samenwerking binnen het ICB&M voor het NFI zou opleveren.
Daarmee was weinig meer over van het inhoudelijk concept voor het ICB&M.
V2 had grote vraagtekens bij het finale voorstel van de wethouder. Buiten de vraag hoe te denken over het aanstellen van een derde directeur die hier werd voorgesteld, vond V2 het niet verstandig hun werkterrein nu al vastteleggen. Er rezen grote twijfels bij V2 over de vraag of er nog wel voldoende ruimte was om het project verder te ontwikkelen in overeenstemming met de eigenlijke doelstellingen van het ICB&M.
Uiteraard was hier ook de eigen organisatie in het geding. Waar het V2 bestuur een snelle intergratie van V2_Organisatie in Las Palmas nastreefde, omdat het als een belangrijke motor voor de Las Palmas organisatie zou dienen, is er de laatste weken de zekerheid verdwenen dat het project onder deze omstandigheden ook te realiseren zou zijn.

Het is voor V2_Organisatie buitengewoon teleurstellend dat het bestuurlijk niet is gelukt om de vernieuwende en inspirerende plannen voor het ICB&M in Rotterdam te realiseren. V2 is hiervoor steeds een belangrijke motor geweest in de projectgroep en een grote promotor in binnen- en buitenland van het inhoudelijk concept dat de laatste maanden was uitgewerkt. De behoefte aan een interdisciplinair centrum rond kunst en media(technologie) is nog steeds groot in Nederland. Wij zijn nog steeds bereid hier een substantiŽle bijdrage te leveren.
Namens het bestuur en de directie van V2_Organisatie

Paul Kuypers
(voorzitter bestuur V2_Organisatie)Voor verdere toelichting en vragen:
Paul Kuypers 020.6274508
Alex Adriaansens 010.2067272 (dir. V2_Organisatie)