www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] Bedrijfsplan crisisbezwering
R.J.Reekers on Tue, 18 Sep 2001 11:48:31 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Bedrijfsplan crisisbezwering


Hallo Wereldcrisislijst, Nettime-nl en redacties,

Interessante links, mooie woorden, maar is er ook zoiets voor het nageslacht? De gehele discussie gaat  dan wel in een openbaar archief, maar dat is net zoiets als al de printjes in een lege kamer flikkeren.

Als er ondernemende -- ik hoop niet dat het hier een scheldwoord is ;-) -- mensen onder u zijn,  betrokken ook/dus, zouden die misschien een startpagina-achtige website kunnen maken.

Links uit de Wereldcrisislijst
Wereldcrisis, dé nl-internetdiscussie over de wereld vandaag.

En dan met die rubriekjes, zoals: petities, demonstraties, stille tochten, achtergronden (neutraal), achtergronden (complotten), achtergronden (spiritueel), opine (professional.), opinie (politiek), opinie (publiek).

Zie je het voor je?

Met een goede webmaster slash en een goede redacteur die alles moet lezen (want je wil wel goed zijn natuurlijk :-) ben je er al.

Maar het kan natuurlijk altijd meer, beter. Dat is nu eens niet vies, want hoe meer mensen aan de linken worden blootgesteld, hoe bewuster de samenleving als geheel deze crisis ingaat. En, niet geheel onbelangrijk, de politiek gaat binnenkort ook een woordje meespelen. Dit wordt nogal een langdurige bedoening, en dan kunnen onze volksvertegenwoordigers ook niet stil blijven zitten. Zo'n startpagina-achtige site is een mooi beginpunt om te weten wat er onder hut volluk leeft.

Dan moet je wel adverteren.

Ja ik weet het: "Moeten we nu alles commercialiseren...?" Goeie vraag. Ik denk dat we een te eenzijdig beeld hebben van de commercie, althans, van het MEDIAGEBRUIK van de commercie. Ik ben van mening dat je mooie gedachten, visies, politiek, idealen enzovoorts enzovoorts op dezelfde manier moet aanprijzen in een spectrum van de aanbiedingenweek van Konmar tot Van Lun-teruh! Want zo communiceert de zakenwereld met de samenleving, zij zijn de pro's. Zij verdienen er hun geld mee, en hoe!, voor sommigen. Het zal dus wel werken.

Het gaat niet om de methode, maar om de boodschap die je hebt.

Althans, dat vinden wij toch?

Maar nu komt het hele aardige van deze zeer spannende tijden: den mensch in de straat is ook niet gek. Juist door acties als deze, met de beschikking over zoveel informatie, worden "we" steeds mondiger. En dan bedoel ik niet zozeer over  enkele jaren, maar over decennia genomen. Neem alleen al de kennis van de wereld die uw grootouders op uw leeftijd konden hebben.

wereldcrisis.org, wereldcrisis.nl en -.com zijn nog vrij ...

Stel dat we nu tv-reclame zouden gaan maken voor zo'n wereldcrisis-site. Je neemt de mensen serieus, want de visie erachter is dat we zoveel mogelijk mensen op verantwoorde wijze bewuster willen maken. De goede marketeer zal daarom werken naar commercials die de ware identiteit weerspiegelen.

Kijk, en dan ben je sapdrinkenderwijs goed bezig.

Een neutrale kennisbevorderende organisatie die beter dan z'n leermeesters (de echte commercie) communiceert omdat imago en identeit hetzelfde zijn. TV-commercials over wereldcrisis.org kunnen niet stuk! (Moejehetwelgoedoentuurlijk)

Doen wat je belooft, zijn wat je zegt.

Welnu, zo'n lichtend voorbeeld en anderen zoals "Hoe groot is jouw wereld?" ( ... roept u maar ... ) kunnen alleen maar een bron van inspiratie zijn voor traditionele adverteerders. Ze MOETEN wel een bron van inspiratie zijn, want de nog immer groeiende groep begonnen als straffe idealisten EIST via kijkcijfers, poll's en koopgedrag dat zo met hen wordt gecommuniceerd. Bedrijven zullen dat navolgen.

Ik hoor het u zeggen: "Maar wat valt er nu nog integerder te adverteren dan ze nu al doen? Het zijn maar producten, geen idealen".

Helemaal mee eens, en dat is ook meteen het antwoord. Door onze hoogwaardige industrie en de nog immer draaiende efficiency-ratrace kunnen bedrijven zich steeds minder ten opzichte van elkaar onderscheiden. Het product is goed, de prijs en kwaliteit in klassen min of meer gelijk, de service optimaal en met het internet en met de verkeers- en parkeerproblematieken maakt de plaats van aanbieding ook steeds minder uit. Steeds vaker gaat het om de emotie rond het product, en dat wordt gecommuniceerd. Want voor de rest zijn het "maar" producten die hetzelfde zijn.

communityvorming = consumentisme
Mijn stelling is nu dat bedrijven steeds vaker een emotionele lading aan producten gaan meegeven die steeds verder komt te liggen van de eigenschappen van datzelfde product. Een abstracte boodschap die de community van dat thema aanspreekt. En de leden ervan, in return, kopen die producten. Opdat er naast de marge, ook een (standaard?)marge komt dat aan  "goede doelen" wordt besteed. En dat de community als een gelijkwaardige beleidspartner wordt gezien wat "voortgang  missieverwezenlijking" betreft, en dat dat kan ook; via het internet. En dat slimme bedrijven dat sowieso graag aan de klanten zelf overlaten, tot aan het bedenken van de commercials aan toe.

Twee vliegen in één klap zou je zeggen; commercie beter inzetten en een crisis bezweren. Maar dat is het niet. Het is onze westerse cultuur als geheel die de ene kant van de tegenstelling van vandaag is. Of wij of  zij -- wiedatdanookmogen zijn -- "goed" zijn, laat ik even buiten beschouwing, maar "onze" normen en waarden domineren de wereld omdat zoveel individuele wereldburgers veel aspecten daaruit (welvaart, vrijheden)  zo aantrekkelijk vinden. De frustraties van de andere kant uiten zich in eerst kleine en dan nu het begin van grote aandachtstrekkers.

Mocht u tot hier zijn gekomen met lezen, dan zou u er eens over kunnen nadenken dit idee voor te leggen aan bedrijven in uw netwerk. Wat zij bijvoorbeeld zouden kunnen overwegen is te investeren in zo'n concept. In reclamegeld hoofdzakelijk. En het hoeft er niet 1 te zijn, er is plaats genoeg voor meerdere sponsors achter deze veelzijdige community. Je kunt ook in bestaande commercials iets doen, bijvoorbeeld een tekstbalk onderaan in beeld laten lopen (He, waar hebben we dat eerder gezien?)  met de tekst:  Wereldcrisis.org, alle internetlinks over de wereld van vandaag.

Ik heb er zelf niet echt de tijd voor, maar sta natuurlijk altijd open voor goede samenwerkingconcepten. Zie je er zelf iets in en heb je de macht/middelen om er iets mee te doen: doe het vooral en doe het goed. Dit concept is mijn bijdrage aan de directe crisisbezwering. Zelf ben ik al tijden bezig met samenlevingsontwikkeling voor de lange termijn. En als neo-evolutionist is er naast kunstmatige intelligentie en meteorieten een derde bron van zorg bijgekomen. Grote, directe zorg ditmaal: geniaal terrorisme.

Misschien tot mails en succes!

Richard
NB
Het archief van Wereldcrisis staat op:
http://www.ddh.nl/pipermail/wereldcrisis/

 

Irene van Schagen schreef:

 Vanavond, van 18.00 tot 19.00 uur is er een wake voor een cultuur van vrede en geweldloosheid voor de kinderen van deze wereld aan de voet van het vredespaleis in Den Haag Weet dat u nodig bent Irene