www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: Fwd: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction
Case Roole on Tue, 18 Sep 2001 12:05:39 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fwd: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction


On Tuesday 18 September 2001 09:00, Eric Duivenvoorden wrote:
> >Date: Tue, 18 Sep 2001 01:40:19 +0200
> >To: nettime-nl {AT} nettime.org
>
> From: Eric Duivenvoorden <eduiv {AT} dds.nl>
>
> >Subject: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction
> >
> >Omdraaiing stelling
> >
> >Felipe Rodriguez stelt in zijn artikel dat wraak en vergelding niet de
> >goede weg is, maar betekent dat dan dat er maar helemaal niets gedaan moet
> >worden in repressieve zin, omdat we anders de heren terroristen voor het
> >hoofd stoten of uitdagen en ze ons bestoken met massavernietigingswapens?

Ik denk dat je met je stelling dat:

geen(wraak en vergelding) = niets doen

een aantal alternatieven buiten je overwegingen laat, in het bijzonder die 
welke passen *binnen* de werking van een rechtsstaat en binnen het 
internationaal recht. 

> >
> >Denk je dat de heren er genoegen mee nemen als het Westen niets onderneemt
> >en alleen uithuilt en opnieuw begint? 

De amerikaanse staat waar Timothy McVeigh na zijn aanslag verbleef is niet 
gebombardeerd, noch zijn er economische sancties tegen uitgevaardigd om de 
bevolking ervan zodanig te terroriseren dat ze klaar zijn om iedere optie van 
de terroriseerder aan te nemen. 
In plaats daarvan heeft men Timothy McVeigh opgespoord, schuldig bevonden aan 
de aanslag in Oklahoma City en volgens de wet berecht en terechtgesteld. Het 
opsporen van daders, het berechten van daders waarbij bewijzen van hun daad 
of medeplichtigheid worden getoond, en vervolgens straffen zie ik niet als 
"niets ondernemen" of "uithuilen en opnieuw beginnen". 

> > Niemand weet met zekerheid wat de
> >motieven zijn die aan de aanslagen ten grondslag liggen. Er zijn ook geen
> >eisen of verklaringen van de daders, dus het is volstrekt onduidelijk wat
> >het Westen kan doen om aanslagen in de toekomst te voorkomen. 

Goed punt aangaande de motieven. Merk op dat het aan iedereen wat 
voorbijgegaan is dat het ons bekende deel van "de daders" bij de aanslagen 
zelf is gecremeerd en dat een eventuele rest onbekend is en niets van zich 
heeft laten horen. 

> >Wie beweert
> >dat het Westen eerst de wereld vrijer en rechtvaardiger moet maken om de
> >toorn in te tomen en aanslagen te vermijden, speculeert net zo goed als
> >degene die hetzelfde resultaat verwacht door Bin Laden van de aardbodem
> >weg te vagen.

Goed punt. Wat daarom uiteindelijk de doorslag geeft is in wat voor soort 
wereld je wenst te leven. In 1944 was 13% van de Amerikanen er voorstander 
van om alle Japanners dood te maken. Dat zou zeker een oplossing zijn voor 
alle leed als gevolg van gewelddadige Japanners. 
Het probleem met een dergelijke oplossing van het probleem is dat het concept 
van de rechtsstaat binnen de eigen grenzen ondergraven wordt. Het huidige 
amerikaanse beleid van "niet bureaucratisch zeuren, we gaan er met z'n allen 
op af en we gaan eens wat van dat tuig te pakken nemen" kan natuurlijk ook 
uitstekend binnen de grenzen worden toegepast zonder dat het terroristen 
betreft. Alle dagen bijltjesdag. 
Internationaal gezien is de NAVO inmiddels verworden van een defensieve 
organisatie tot een "lynching mob". 

> >
> >Denk niet dat ze vanuit hun uitvalsbases in de vermeende tentenkampen in
> >het Midden-Oosten onderscheid maken tussen kapitalisten en goedbedoelende
> >wereldverbeteraars. 

Vreemd dat je vind dat kapitalisten *geen* "goedbedoelende 
wereldverbeteraars" zijn. Voor zover het begrip "kapitalisme" enige inhoud 
heeft dan is het juist bij uitstek een ideologie van "goedbedoelende 
wereldverbeteraars". Als we het over "-ismen" hebben is "mercantilisme" een 
betere omschrijving van hetgeen in veel streken buiten het westen 
onverdraaglijk gevonden wordt. Mercantilisme is de koppeling van handel met 
het toepassen van de militair macht van de staat. Om eens naar uitspraken van 
Bin Laden te verwijzen: zijn grote probleem is niet dat er westerse banken 
zijn in Saoedie Arabie, maar militairen uit de VS.

De hier gekozen dichotomie is daarmee niet zinvol binnen argumentatie.

> > Hun religieus gefundeerde weerzin van alles wat
> >Westers is, staat zo'n onderscheid niet toe.

Terwijl je zojuist nog beweerde dat we in het duister tasten over de motieven 
van de - niet eens geidentificeerde daders - weet je ons nu in detail te 
vertellen wat ten grondslag ligt aan "hun" gedachten. Dit ondermijnt je 
argumentatie. 

> >
> >Wanneer er inderdaad massavernietigingswapens in het spel zijn dan is het
> >zwartste scenario dat het niet uitmaakt of er nu directe vergelding van
> >het Westen plaatsvindt of niet. Ze zullen hoe dan ook doorgaan om het
> >Westen uit hun blikveld te bannen en nog erger.

CNN commentator (uit het geheugen, dus geparafraseerd): "Oh, they have a 
civil war in Afghanistan?" Wat ik hiermee wil zeggen is dat "uit het blikveld 
bannen" niet iets is dat tekenend is voor die "ze" waarover je hebt hebt.

> >
> >Ik zou daarom de stelling van Felipe willen omdraaien. Juist als er
> >bewezen wordt dat er 'aan de andere kant' massavernietigingswapens in het
> >spel zijn dan dienen we ons voor te bereiden op een oorlog en moeten we
> >inderdaad de prijs betalen die daar bijhoort. 

En zo waren er ook stemmen om de Soviet-Unie na WO-II maar gelijk te 
bombarderen zolang ze nog geen atoombommen hadden. 

> > Net zoals het in 1939 ook
> >niet veel zin had om nog langer stil te staan bij de motieven van A.
> >Hitler en zijn achterban.
> >In een uiterste poging om het terroristennetwerk op te sporen kan dan
> >voorkomen worden dat de massavernietigingswapens tegen het Westen worden
> >ingezet.

Mooie woorden, dat "uiterste poging" in combinatie met "dan voorkomen kan 
worden", en "*het* terroristennetwerk". Ik zie enkel niet hoe dit iets met 
realistische scenario's te maken heeft. Moet ik voor me zien dat een 
amerikaanse legereenheid het tentje van Bin Laden omsingeld heeft en het 
ultimatum stelt: "Hand over your atomic bomb or we shoot!".

> >
> >Wanneer je, zoals Felipe voorstelt, niets in repressieve zin onderneemt,
> >dan is het wachten op de volgende aanslagen die dan misschien een groter
> >aantal mensen zal treffen dan nu het geval is

Misschien wel, misschien niet. Zoals je zelf al zei, dit is allemaal 
speculatie.

> >
> >Maar laten we ons niet te veel meeslepen. Voorlopig is dat gelukkig nog
> >niet aan de orde. Of wordt het bezit van die wapens angstvallig voor het
> >grote publiek verborgen gehouden om paniek te voorkomen?
> >
> >Pas als definitief vastgesteld is dat massavernietigingswapens niet 'aan
> >de andere kant' voorhanden zijn dan is een terughoudende opstelling van
> >het Westen de beste remedie om het gevaar in te tomen. 

Een dergelijke conclusie kan alleen worden bereikt na het volgen van een 
bepaalde procedure die inhoud dat men na weet te gaan *wie* die andere kant 
nou eigenlijk is en of ze niet ergens een massavernietigingswapen hebben 
liggen. Als zoiets al gebeurd zou zijn - wat niet mogelijk is omdat nieuwe 
mensen kunnen toetreden - dan blijft nog de mogelijkheid bestaan dat de 
vermeende kwaaien in kwestie alsnog zo'n wapen op de kop tikken.

Met andere woorden, wanneer "definitief vaststellen" tot een conditie wordt 
gemaakt voor een "terughoudende opstelling" dan wordt dat laatste bij 
voorbaat uitgesloten doordat aan het eerste onmogelijk kan worden voldaan.

> > Alles zou er dan op
> >gericht moeten zijn om te voorkomen dat zulke wapens in handen zouden
> >kunnen vallen van kwaadwillenden om ondertussen wat te doen aan de
> >omstandigheden die ten grondslag liggen aan de huidige misere, zo we die
> >uberhaupt op zouden kunnen sporen, want wellicht zijn we dat station
> >allang gepasseerd.

Gegegeven de onmogelijkheid van het voldoen aan de conditie heeft het geen 
enkele zin om in te gaan op de situatie waarin hieraan is voldaan. Effectief 
zeg je hierboven *niet* iets te willen doen aan "de omstandigheden die ten 
grondslag liggen aan de huidige misere" (en er ook nog eens geen idee van te 
hebben welke dit zijn).

> >
> >Al met al blijft het een zeer verontrustende gedachte als het klopt dat er
> >inderdaad massavernietigingswapens in handen zijn gevallen van dezelfde
> >lieden die in de VS aan de gang zijn geweest. In de koude oorlog was er
> >nog sprake van een wederzijdse afschrikking die voorkwam dat men elkaar
> >met kernwapens bestookte. Het gebruik van kernwapens betekende toen nog de
> >totale waanzin. In deze nieuwe omstandigheden ligt dat totaal anders. Het
> >moge immers duidelijk zijn dat deze lieden voor niets terugdeinzen en zich
> >met een glimlach naar een andere wereld willen laten bombarderen.

Onderschat de mensenlijke demonisering van vermeende tegenstanders niet. Was 
het immers niet zo dat de "communisten" voor niets terugdeinzen en zich met 
een glimlach", wel niet naar een "andere", maar zeker uit "deze", "wereld 
willen laten bombarderen"? Om nog maar niet te spreken van die grijnzende 
japanse piloten die zich tegen boten te pletter vlogen. Merk overigens op dat 
gezien het huidige pacifistische karakter van japanners voor jouw zijde van 
het verhaal een aardige case gemaakt kan worden voor het positieve effect van 
het massaal ombrengen van burgers en van langdurige bezetting van de regio. 
Ik weet er wel wat weerwoorden op, zodat er met deze case een mogelijkheid is 
om van beide zijden goede argumenten op tafel te krijgen. Net als de "nieuwe 
economie" die we een tijdje meenden te hebben is de "nieuwe wereld" sinds 
afgelopen dinsdag niets anders dan een retorisch middel om ieder historisch 
besef en daarmee iedere vorm van redelijke analyse te onderdrukken. Zo 
doordringt de "repressie" onze eigen samenleving lang voordat deze de enge 
mannen in tenten en grotten bereikt.

Opnieuw klink je nu overigens alsof je met zekerheid weet welke motieven ten 
grondslag liggen aan de aanslagen, terwijl je aan het begin van je argument 
beweerde dat "niemand" die kent.

Samenvattend: ik vind de naar voren gebrachte argumenten niet overtuigend.

-cjr

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).