www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
Francisco van Jole on Tue, 18 Sep 2001 14:58:05 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?----- Original Message -----
From: "felipe rodriquez" <felipe {AT} xs4all.nl>
To: <nettime-nl {AT} nettime.org>
Sent: Thursday, September 13, 2001 10:14 AM
Subject: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?> The start of a solution would be to look at the causes that have created
> this violent movement. Why are so many Muslims upset with the Western
world
> and Israel ? Why have they been driven into a position where the only
answer
> they perceive possible in their struggle is unprecedented violence and
> aggression ? Why do they feel cheated, raped and abused by the western
> worlds military and capitalist system ? Why do they not trust the US and
> Europe at the negotiating table, and instead see them as targets for
> terrorist strikes ? We must go back into history, and realize which
mistakes
> have been made by our nations. We must recognize our total lack of respect
> and appreciation for anything different than the modern western system of
> democracy and capitalism. Only then will we arrive at some answers that
> could lead us to an end of this Jihad.

Toen ik vandaag een foto in de Volkskrant zag van een menigte mannen in
Pakistan (Taliban-aanhang volgens het onderschrift) rond het spandoek
'Americans, Think! Why you are hated all over the world' viel plots het
kwartje en realiseerde ik me wat er mankeert aan je betoog. Jij gaat er van
uit dat als er kritiek is er vanzelf ook fouten gemaakt moeten zijn. Dat is
in onze hedendaagse schuldbelijdeniscultuur weliswaar erg populair maar niet
noodzakelijk waar. Jij gaat klakkeloos mee in de redenering dat de problemen
in de Arabische wereld louter en alleen veroorzaakt zijn door het Westen,
met name de Verenigde Staten. Dat lijkt me onjuist en een behoorlijk grove
geschiedsvervalsing.

Zoals het overigens ook onjuist is dat 'we' een 'total lack of respect and
appreciation for anything different than the modern western system of
democracy and capitalism' zouden hebben.
Ik ben er trouwens redelijk van overtuigd dat de meeste Arabieren en moslims
in West-Azie in meerderheid niet zoveel van Taliban cum suis en hun rigidie
opvattingen moeten hebben. Zelfs in Iran, de bakermat van islamitsiche
revolutie, kalft de steun voor het fundamentalisme af.

Ik ben absoluut geen voorstander van oorlog maar ga me niet vertellen dat
oorlogen nooit gewonnen kunnen worden. De geschiedenis leert anders en
vooral de Verenigde Staten is er redelijk goed in.

groet,

FvJ
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).