www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction
Ronald van Raaij on Tue, 18 Sep 2001 15:31:49 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction


Tja, dit zijn posities vanuit de tweede wereldoorlog: Chamberlain vs Churchill. Wie had er gelijk? Die vergelijking is al meer getrokken de afgelopen week. (Met andere woorden heeft/neemt Bush een Churchill of een Chamberlain attutude?)
Het probleem is alleen dat geschiedenis achteraf altijd makkelijk te duiden *lijkt*, omdat het punt waar je uitkomt werkelijkheid geworden is, waardoor de neiging ontstaat te doen als of de verscheidene acties *onontkoombaar* tot het op dat moment bekende resultaat leidden.
 
Ik denk dat de puur 'vreedzame' oplossing onhoudbaar is, omdat je dan het signaal afgeeft dat terrorrisme werkt. Met andere woorden: pleeg een aanslag en je krijgt geld en hulp toe.
 
Wel is het zo, dat men te gemakkelijk de oude koude oorlog rethoriek op de Islam loslaat. Na het communisme nu de Islam als ideologische vijand. Je kunt je inderdaad afvragen, of de Islam de laatste jaren niet meer de bevrijdingsideologie geworden is, in plaats van het communisme. De problemen zijn hetzelfde gebleven, alleen door het wegvallen van het Sovjet communisme is er een gat gevallen, dat min of meer per ongeluk door de Islam is ingevuld. En min of meer als logische concequentie heeft men dezelfde vijand gekozen die de oude Sovjet Unie had. Het nadeel is, dat tijdens de koude oorlog, de beide kampen 'hun eigen clubjes' een beetje onder controle hielden, terwijl je nu met een aantal ongeleide projectielen zit.
 
Het trieste is, dat je in feite de VS hetzelfde kan verwijten als tijdens de koude oorlog: Men is meer geneigd tot een top-down aanpak, terwijl de andere partij 'bottom-up' doet. Ook nu weer zie je dat de VS het goed kunnen vinden met de respectieve Islamitische regeringen, terwijl de bevolking vaak andere overtuigingen is toegedaan.
 
De VS moeten dus wel degelijk aan hun imago werken in die landen, en het voeren van een echte oorlog zal dat niet helpen.
 
Ronald
 
 
-----Original Message-----
From: nettime-nl-admin {AT} nettime.khm.de [mailto:nettime-nl-admin {AT} nettime.khm.de]On Behalf Of Eric Duivenvoorden
Sent: dinsdag 18 september 2001 9:01
To: nettime-nl {AT} nettime.org
Subject: Fwd: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction


Date: Tue, 18 Sep 2001 01:40:19 +0200
To: nettime-nl {AT} nettime.org
From: Eric Duivenvoorden <eduiv {AT} dds.nl>
Subject: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction

Omdraaiing stelling

Felipe Rodriguez stelt in zijn artikel dat wraak en vergelding niet de goede weg is, maar betekent dat dan dat er maar helemaal niets gedaan moet worden in repressieve zin, omdat we anders de heren terroristen voor het hoofd stoten of uitdagen en ze ons bestoken met massavernietigingswapens? 

Knip
 
 Wanneer je, zoals Felipe voorstelt, niets in repressieve zin onderneemt, dan is het wachten op de volgende aanslagen die dan misschien een groter aantal mensen zal treffen dan nu het geval is  

Maar laten we ons niet te veel meeslepen. Voorlopig is dat gelukkig nog niet aan de orde. Of wordt het bezit van die wapens angstvallig voor het grote publiek verborgen gehouden om paniek te voorkomen?

Pas als definitief vastgesteld is dat massavernietigingswapens niet 'aan de andere kant' voorhanden zijn dan is een terughoudende opstelling van het Westen de beste remedie om het gevaar in te tomen. Alles zou er dan op gericht moeten zijn om te voorkomen dat zulke wapens in handen zouden kunnen vallen van kwaadwillenden om ondertussen wat te doen aan de omstandigheden die ten grondslag liggen aan de huidige misere, zo we die uberhaupt op zouden kunnen sporen, want wellicht zijn we dat station allang gepasseerd.

Al met al blijft het een zeer verontrustende gedachte als het klopt dat er inderdaad massavernietigingswapens in handen zijn gevallen van dezelfde lieden die in de VS aan de gang zijn geweest. In de koude oorlog was er nog sprake van een wederzijdse afschrikking die voorkwam dat men elkaar met kernwapens bestookte. Het gebruik van kernwapens betekende toen nog de totale waanzin. In deze nieuwe omstandigheden ligt dat totaal anders. Het moge immers duidelijk zijn dat deze lieden voor niets terugdeinzen en zich met een glimlach naar een andere wereld willen laten bombarderen.