www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction
MauzZ on Tue, 18 Sep 2001 19:15:25 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: Re: [Nettime-nl] Terrorism with weapons of mass destruction


At 05:07 PM 9/18/01 +0200, Ronald van Raaij wrote:

> > gebruiken van het
> > voorwendsel van een eenzijdig waargenomen oorlogsdaad klinkt als de wijze
> > waarop Polen (waar ook niet zo'n frisse regering zat) in 1939
> > onder de voet
> > werd gelopen.
>
>Tja ik ook, Nazi duitsland had de 'oorlogsdaad' ZELF in elkaar gezet. Dus
>deze gaat wel erg mank.....

Hoe weet je zo zeker dat die vergelijking mank gaat?
Er wordt bijveoorbeeld op diverse plekken online (o.a. nieuwsgroepen, IRC, 
Indymedia)
al flink gespeculeerd met deze vergelijking,
dat ie dus NIET mank zou gaan...

Het zou een complot van Bush e.c. zijn... want:
-De wapen-economie krijgt tijdens een 'oorlog' een flinke nieuwe impuls...
-Het na de presidents verkiezingen zo verdeelde V.S. staat weer samen aan 1 
kant...
-In oorlogstijd heeft een regering veel meer macht...
-andere (binnelandse) misstanden ontsnappen aan de aandacht...
enz.
hoe ziek zou het zijn...

Weet iemand hoeverre het bericht (dat nu ook circuleert) waar is dat niet 
zo heel lang geleden bekend is geworden dat (delen van) de V.S. regering 
vooraf wist van de Pearl Harbour aanval? (om zo de V.S. volledig te kunnen 
betrekken in W.O. II)

MauzZ
(houdt alle mogelijkheden open: Aliens hoaxen ons! ;-))


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).