www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] fundamentalisme
Martin Sjardijn on Wed, 19 Sep 2001 09:36:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] fundamentalisme


Franciscus van Jole schreef:
> De VS is een prototype van de moderne rechtsstaat die de individuele
burger
> centraal stelt en in bescherming neemt. Ik hoop dat je goed beseft van
> hoeveel levensbelang dat principe is.

zolang er centjes zijn ja...
Fundamentalisch kapitalisme?

grt Martin Sjardijn