www.nettime.org
Nettime mailing list archives

Re: [Nettime-nl] fundamentalisme
Francisco van Jole on Wed, 19 Sep 2001 12:37:14 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [Nettime-nl] fundamentalisme


Je begrijpt geloof ik niet helemaal niet wat ik bedoel, of andersom.
 
Kun je aangeven waar precies fundamenteel kapitalisme in strijd is met het principe van de rechtsstaat?
 
vr gr
 
FvJ
 
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, September 19, 2001 9:23 AM
Subject: [Nettime-nl] fundamentalisme

Franciscus van Jole schreef:
> De VS is een prototype van de moderne rechtsstaat die de individuele
burger
> centraal stelt en in bescherming neemt. Ik hoop dat je goed beseft van
> hoeveel levensbelang dat principe is.

zolang er centjes zijn ja...
Fundamentalisch kapitalisme?

grt Martin Sjardijn