www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Re: Islamic Jihad, what is next ?
Ronald van Raaij on Wed, 19 Sep 2001 16:40:19 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Re: Islamic Jihad, what is next ?


Hier mankeert nogal wat aan volgens mij:

Voor ieder land geldt dat je de bevolking niet kan afmeten aan de kwaliteit
van haar (politiek) leiders, hoewel je in een democratie nog kan stellen dat
ze er zelf voor gekozen hebben. In ieder geval kun je in geen van beide
gevallen alle mensen over een kam scheren.

Knip

>
> Er is een verschil tussen 'sommige Amerikanen' en de Verenigde
> Staten. De VS
> telt inderdaad wat fundamentalisten en ze hebben soms onrustbarend veel
> invloed. Maar in de VS word je lot niet bepaald door een raad van
> geestelijken, om maar wat te noemen.


Nee, niet door een raad van geestelijken, maar door een jury van 'peers' of
uiteindelijk door het hooggerechtshof. In het eerste geval kun je je
afvragen hoe eerlijk dat is, als je ziet hoeveel problemen er zijn geweest
bij verschillende rechtszaken tegen 'African Americans' (Rodney King, OJ
Simpson zijn bekende voorbeelden, maar er zijn veel meer problemen met dat
systeem). Het hooggerechtshof, is in hoge mate een strijd tussen democraten
en republikeinen, en is dus behoorlijk gepolitiseerd. En overigens was
lynchen daar ook een populaire gewoonte...


>
> De VS is een prototype van de moderne rechtsstaat die de
> individuele burger
> centraal stelt en in bescherming neemt. Ik hoop dat je goed beseft van
> hoeveel levensbelang dat principe is. Bij de Taliban ontbreekt
> dat nu juist,

In theorie wel, maar tegenwoordig begint het steeds meer te lijken op 'trial
by media', en hoe onbevooroordeeld kunnen juryleden dan nog zijn (als ze dat
al waren...)??
Ik ben het met je eens dat het principe van een rechtsstaat heel belangrijk
is (ik denk zelfs belangrijker dan democratie, hoewel de twee vaak hand in
hand gaan) maar de VS 'het prototype' te noemen gaat me te ver.

> daar is de burger niet meer dan toekomstige vulling voor het paradijs of
> brandstof voor de hel.

Ook dit gaat wel erg ver, ik denk dat de leiders van de Taliban het beste
voor hebben men de mensen, alleen de wijze waarop ze er uitvoering aan geven
strookt niet echt met onze westerse ideeŽn (en ook niet met die van een
aantal andere delen van de bevolking), echter in de westerse geschiedenis
zijn er evengoed voorbeelden van dergelijke regeringen (Cromwell in Engeland
bijvoorbeeld). Als je wil zeggen dat Afghanistan geen moderne westerse
rechtsstaat is, dan trap je wel een erg open deur in.

>
> Dat de Amerikaanse samenleving grote verschillen kent met Westeuropa en de
> Amerikanen zelf er nogal eens merkwaardige opvattingen op na houden klopt,
> maar ze zijn wel in staat daar zelf vorm aan te geven. Dat is ongeveer de
> kern van het menselijk bestaan. Als je daar achteloos over gaat doen,
> krijgen redeneringen wel heel erg vreemde trekjes.

Ook dit is een valkuil, kijk bijvoorbeeld naar Algerije, waar volstrekt
democratische verkiezingen resulteerden in een overwinning voor een
islamistich fundamentalistische partij. (of de opkomst van de Nazi's in
duitsland in 1930) Ik zeg niet dat ze in de VS een soortgelijke kant op
gaan, maar 'zelf vorm geven aan' betekent niet dat je immuun bent voor
populisme en rare ideeŽn.

Groet
Ronald


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).