www.nettime.org
Nettime mailing list archives

[Nettime-nl] LL 16: Complex
Leo Lake on Thu, 20 Sep 2001 10:48:16 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] LL 16: Complex


LL 16: Complex

De vijand, de armoe, de vrijheid, de islam, de VS, de economie het 
fanatisme, de botsing der beschavingen, Israel versus Palestina, 
terrorisme...... 


Dit zijn woorden. Woorden waarmee we een nooit meer dan een deel van de 
werkelijkheid kunnen aftasten om zo deel van dat deel tot onze armzalige 
hersens te laten doordringen. De werkelijkheid zelf ligt gesluierd onder 
deze woorden. Hoe groter het woord, hoe dikker de sluier.


Was de aanval op de Twin towers een aanval op DE individuele vrijheid? 
Een aanval op DE democratie? Bush zegt dat het zo is, maar waarom is het 
World TRADE Center dan het doelwit? Waarom ligt het doelwit dan in de VS 
en niet in Jamaica, of in Nederland? Armoe is de ware oorzaak zeggen 
anderen, want dat is het moeras waar elke terroristische muskiet geboren 
wordt. Je kunt duizenden muskieten neerslaan, er zullen altijd nieuwe 
komen, zolang niet het moeras gedempt is. Enzovoort.. en zo meer..


Maar waarom richten de armoedigen zich dan niet tegen de islam zelf? Want 
zovelen die macht hebben en niets aan armoe doen zijn zelf moslim. Waarom 
gaan de armoedigen niet gewoon aan het werk? 


Misschien ook was de aanslag op het WTC helemaal geen aanslag, maar een 
truc om de handel in put opties van luchtvaartmaatschappijen lucratief te 
maken. Misschien.... Misschien is de ware oorzaak wel dat mannen de macht 
hebben. Maar Rice dan? Misschien komt het omdat jonge mensen de wereld 
bestieren? Maar de Paus dan?  Misschien is de oorzaak wel de menselijke 
temporaalkwab omdat daar, misschien, de religie vandaan komt. Maar Hitler 
dan? Je hoofd duizelt als je nadenkt.


Een onwaarschijnlijk complexe constellatie van factoren toont zich aan 
hem die geen commentaar moet of wil leveren. Economische processen, 
sociale structuren, politieke acties, natuurkundige wetmatigheden, 
psychologische regels: ze zijn er altijd en ze maken elke analyse van de 
toestand van de wereld complex.


Maar complexiteit wordt niet geduld.


Het schouwtoneel van de politiek heeft zich  aan de sferen van de 
complexiteit onttrokken. Ossama Bin Laden kan zeggen dat elke Amerikaan 
in het hart geraakt mag worden, omdat hij zijn brein verkwanseld heeft 
aan het grote woord Amerika. Natuurlijk heeft zijn toestand maar in 
beperkte mate met Amerika te maken, maar de complexe werkelijkheid speelt 
in zijn hoofd geen rol meer. Bush heeft als grote woord vrijheid gekozen. 
Bush heeft zijn toch al armzalige brein verkwanseld aan dit grote woord 
en ziet niet de grote spanningen tussen economie, oorlog, nationalisme en 
vrijheid:  het vele kwaad dat de VS zelf de vrijheid heeft aangedaan. 
Zeker: de VS heeft ook de vrijheid bevordert, Bin Laden is ook geraakt 
door de VS.


Het toneel van de grote woorden heeft de werkelijkheid als schouwspel 
vervangen.


De commentatoren op het gebeuren scharen zich rond hun eigen grote 
woorden. De aanval is een aanval op de vrijheid, een uiting van armoe, de 
macht van mannen, de arrogantie van de rijken, de domheid van de 
jongeren.... enfin .... u kent het lijstje wel.


De grote woorden die gebruikt worden door de betrokkenen en de 
commentatoren bedekken de complexiteit en maken een historisch proces tot 
een intentionele daad van een of meer mensen. Intenties spelen een rol, 
zeker, maar het is maar een bijrol. 


Er is au fond geen daad, er is wel een tragedie. Een noodlot. 


Helaas hebben we met het begraven van de complexiteit de ware notie van 
een  tragedie verloren, want we hebben de complexiteit niet geaccepteerd. 
Alleen de tragedie biedt de huidige wereld een uitweg, zoals de oude 
Grieken overigens wel wisten: tragedie werkt louterend als het getoond 
wordt: als tragedie, niet als een thriller.
L.
E. lake {AT} lake.nl
W. http://www.lake.nl


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).