www.nettime.org
Nettime mailing list archives

RE: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?
felipe rodriquez on Fri, 21 Sep 2001 04:40:48 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: [Nettime-nl] Islamic Jihad, what is next ?


Francisco,

> Toen ik vandaag een foto in de Volkskrant zag van een menigte mannen in
> Pakistan (Taliban-aanhang volgens het onderschrift) rond het spandoek
> 'Americans, Think! Why you are hated all over the world' viel plots het
> kwartje en realiseerde ik me wat er mankeert aan je betoog. Jij
> gaat er van uit dat als er kritiek is er vanzelf ook fouten gemaakt moeten
> zijn. Dat is in onze hedendaagse schuldbelijdeniscultuur weliswaar erg
> populair maar niet noodzakelijk waar. Jij gaat klakkeloos mee in de
redenering dat
> de problemen in de Arabische wereld louter en alleen veroorzaakt zijn door
het Westen,
> met name de Verenigde Staten. Dat lijkt me onjuist en een behoorlijk grove
> geschiedsvervalsing.

Of er fouten gemaakt zijn of niet, hangt af van de positie die je kiest.
Vanuit
het Amerikaanse/Westerse gedachtengoed, en denkend vanuit de positie van
Amerikaanse economische en ideologische belangen zijn er geen fouten
gemaakt.
Als je de Westerse economie en ideologie als bakermat beschouwd, dan zijn
alle
beslissingen die in het verleden genomen zijn verdedigbaar.

Als je de positie omdraait, en denkt vanuit de arabische wereld, dan kost
het
weinig moeite om de oorzaken van een hoop ellende in arabische landen te
zoeken in het geopolitieke beleid van Amerika en Europa. Denk bijvoorbeeld
aan de ongenuanceerde steun van de Verenigde Staten voor het militaire
beleid
in Israel. Of denk aan het feit dat Amerika een aantal van de autocratische
monarchieeen op verschillende manieren in stand heeft gehouden. Of denk aan
het
feit dat VN beslissingen over Israel meestal door een veto van de
verenigde staten worden geblokkeerd. Daar hebben veel mensen in de arabische
wereld onder geleden, en daar lijden veel mensen aldaar vandaag de dag nog
onder.

De meest voorname 'fouten' die ik zie, zijn het ongebalanceerde Israel
beleid, waarbij de Verenigde Staten geen onafhankelijke positie hebben
ingenomen, maar Israelisch beleid op allerlei manieren steunt, ten koste
van het vredesproces en de Palestijnse onafhankelijkheid. Dat heeft door
de jaren heen geleid tot een vorm van apartheid, waarbij Palestijnen op
allerlei manieren worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd. Daar komt
bovenop dat bij de meeste bombardementen in Libanon en Palestina door
Israel gebruik wordt gemaakt van in Amerika geproduceerde apparatuur,
zoals cluster bommen, raketten, helicopters et cetera.

Ten tweede is het een fout geweest om elf jaar lang een economisch
boycot te hebben gehandhaafd in Iraq, waaronder met name de bevolking
daar heeft geleden. Deze twee activiteiten hebben geleid tot een
behoorlijke erosie in de positie van de Verenigde Staten in het
midden-oosten.

Daarnaast zijn er nog een hele serie andere oorzaken te benoemen, die ik
wellicht
een keer in een ander artikel opschrijf; zoals het Amerikaanse beleid in
Libanon
in de jaren tachtig, het beleid tegen Iran, et cetera.

Dit fouten noemen is een subjectief oordeel van mijn kant; afhankelijk van
de positie die je kiest zijn deze beleidsbeslissingen al dan niet
verdedigbaar.


> Ik ben absoluut geen voorstander van oorlog maar ga me niet vertellen dat
> oorlogen nooit gewonnen kunnen worden. De geschiedenis leert anders en
> vooral de Verenigde Staten is er redelijk goed in.

Om een oorlog te winnen, moet je eerst een definitie hebben van je vijand.
Mij
is niet echt duidelijk wat deze definitie in dit geval inhoudt; Bush heeft
de
oorlog verklaart aan alle terroristische organisaties en de landen die hulp
bieden aan die organisaties. Maar wie bepaalt of een organisatie
terroristisch
is of niet ? En wie bepaalt of landen hulp hebben geboden of niet ? En hoe
wordt
bepaald of er al dan niet een overwinning is ?

In een traditionele oorlog waarbij een land een ander land aanvalt, kun je
met
redelijk gemak de doelstellingen formuleren. Namelijk het vernietigen van
het
leger van de tegenstander, en om dat te bereiken moet meestal de
infrastructuur
van die tegenstander vernield worden. In dit geval is er echter geen
duidelijke
tegenstander, en kun je dus ook niet definieren wat de kenmerken zouden
moeten
zijn van een overwinning.

Als je bijvoorbeeld Afghanistan neemt, waar de VS een landoorlog aan het
voorbereiden
zijn; wat zouden de kenmerken zijn van een overwinning in Afghanistan ? Er
valt daar
weinig te bombarderen; dat is al gebeurd. En de tegenstander is een guerilla
organisatie
die zich verstopt in de bergen. Hoe gaan de Verenigde Staten daar een
overwinning behalen ?


Groet

	Felipe Rodriquez

______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik {AT} xs4all.nl).